Metsäteollisuus

Metsä Fibre, Ahlstrom-Munksjö ja 3M jatkavat yhteistyötä vastuullisessa puunhankinnassa

metsää

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre, Ahlstrom-Munksjö ja 3M jatkavat Earthworm Foundationin avustuksella tiivistä yhteistyötä vastuullisessa puunhankinnassa. Tänä vuonna kumppanuus keskittyy Kainuun maakuntaan, jossa eri osapuolet tekevät tutkimusta nykyisistä ja tulevista metsänhoitokäytännöistä liittyen Kemin tehtaan laajennukseen alueella. Tulosten perusteella yhtiöt kehittävät toimintaansa ja jatkavat yhteistyötä keskenään ja muiden sidosryhmien kanssa puunhankinnan vastuullisuuden edistämiseksi.

Metsä Fibre, maailman suurin valkaistun markkinahavusellun tuottaja ja maailmanlaajuisesti merkittävä sahatavaran valmistaja, merkittävä sellun käyttäjä Ahlstrom-Munksjö sekä paperipohjaisten tuotteiden valmistaja 3M, pyrkivät edistämään ympäristötehokkuutta ja vastuullisuutta sekä omassa toiminnassaan että toimitusketjuissaan. Kun toimitusketjuun kuuluvat toimijat tuodaan yhteen, edistetään vastuullisia toimintamalleja koko ketjussa metsästä asiakkaille asti.

- Ahlstrom-Munksjö on sitoutunut edistämään toimitusketjun läpinäkyvyyttä metsistä kuitupohjaisiin materiaaleihin ja hyödyntämään kestäviä käytäntöjä. Tämä ainutlaatuinen yhteistyö syventää toimittajan ja asiakkaan välistä suhdetta ja laajentaa sitä myös hankinta-alueella asuviin ja työskenteleviin ihmisiin. Sitoudumme yhdessä metsien ja monimuotoisuuden suojeluun ja paikallisten näkökulmien kehittämiseen, sanoo Maud Laverroux, Ahlstrom-Munksjön kestävän kehityksen päällikkö.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Vuonna 2019 alkanut kumppanuus on keskittynyt pääasiassa vastuulliseen puunhankintaan arvoketjussa metsistä lopputuotteisiin. Tänä vuonna yritykset tekevät tutkimusta Kainuussa kerätäkseen näkemyksiä paikallisista metsänhoitokäytännöistä. Tutkimuksen järjestää Earthworm Foundation, maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka muuttaa toimitusketjuja tekemällä yhteistyötä ja innovoimalla yksityisen sektorin, hallitusten, yhteisöjen ja kansalaisten kanssa luodakseen ratkaisuja ympäristöön ja sosiaalisiin haasteisiin.

- Metsä Fibressä kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat olennainen osa kaikkea toimintaamme. Meillä on vuodelle 2030 asetetut kunnianhimoiset kestävän kehityksen tavoitteet, jotka auttavat rakentamaan tietä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. Näemme, että ennakoiva kestävän kehityksen yhteistyö asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa on hyödyllistä meille ja myös koko arvoketjulle. Olemme erittäin sitoutuneita edistämään vastuullisuutta paitsi omassa toiminnassamme myös koko toimialalla, sanoo Metsä Fibren kestävän kehityksen päällikkö Marko Ruottinen.

Suomen metsissä on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita. Metsät toimivat hiilinieluna ja tarjoavat toimeentuloa sekä tuovat hyvinvointia paikallisyhteisöille. Siksi on tärkeää ymmärtää paikallisia näkemyksiä ja haasteita, jotta voidaan varmistaa kestävä vastuullinen toiminta alueella. Earthworm tekee sidosryhmähaastatteluja ymmärtääkseen paremmin mahdollisia alueellisiin metsätalouskäytäntöihin liittyviä haasteita ja kehittämiskohteita. Tulosten perusteella yhteistyökumppanit määrittelevät asianomaisten sidosryhmien kanssa, miten eri metsäarvojen välistä kestävämpää tasapainoa voisi edistää.

- 3M:llä kestävyys on sidoksissa yhteisiin maailmanlaajuisiin tarpeisiin. Jotta maailmalla olisi kestävä tulevaisuus, on ratkaistava monia haasteita, kuten luonnonvarojen rajallinen saatavuus ja maailmanlaajuinen ilmastokriisi. Ymmärrämme, että parantamalla liiketoimintaamme, planeettaamme ja jokaista elämää, vaikutuksemme kokonaisuuteen on paljon suurempi kun teemme yhteistyötä toimittajiemme, asiakkaidemme ja yhteisöjemme kanssa. Tämä on jatkoa lupauksellemme auttaa ratkaisemaan maailman suurimmat haasteet, sanoo Geertje Pollaris, 3M:n EMEA-alueen vastuullisen hankinnan johtaja.