Metsäteollisuus

KUUTIO.fi liikuttaa puuta tehokkaasti – energiapuusta tukkeihin

Suomen Puukauppa Oy, toimitusjohtaja Aku Mäkelä
- Kuutio on kaikille metsäalantoimijoille avoin ja tasapuolinen puukauppapaikka. Kuution vahvuus onkin puolueettomuus, sillä eri markkinaosapuolet ovat tasapuolisesti edustettuina Kuutiota kehittävän Suomen Puukauppa Oy:n omistajakunnassa, kertoo Aku Mäkelä.

Puukauppapaikka KUUTIO on vakiinnuttanut paikkansa sekä metsänomistajien, että metsäammattilaisten työkaluna. Elo-syyskuun aikana Kuution avulla tehtiin joka viides yksityismetsien kuukausitason puukaupoista. Myös uuden toimijan, Laanian puunhankinnassa hyödynnetään puukauppapaikka Kuutiota, jonne yhtiö toivoo erityisesti energiapuukohteita tarjolle.

KUUTIO.fi on kaikille toimijoille avoin ja metsänomistajille maksuton puukauppapaikka. Kuutiossa metsänomistaja voi luotettavasti kilpailuttaa puukaupat metsänhoidon ammattilaisen avustuksella tai jättää tarjouspyynnön itse suoraan puunostajille.

- Kuutio tuo ammattilaisen työkalut kaikkien metsänomistajien ulottuville, sillä Kuutiossa voi vaivattomasti kilpailuttaa puukaupat omatoimisesti. Kasvavissa määrin myös metsänhoitoyhdistykset hyödyntävät Kuutiota metsänomistajan palvelukanavana ja valtakirjakaupan työvälineenä, Kuution taustayhtiön Suomen Puukauppa Oy:n toimitusjohtaja Aku Mäkelä kertoo.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Palvelun kautta tavoittaa suurimman osan metsänhoitoyhdistyksistä ja lähes kaikki Suomen puunostajaorganisaatiot. Suomen puunostovolyymista yli 95 % käyttää Kuutiota aktiivisesti puunostamisessa, mikä takaa puulle aina oikean hinnan. Kuution kautta metsänomistajille vastataan 99% todennäköisyydellä.

Mäkelä toivoo kaikkia loppujakin puumarkkinatoimijoita ja metsänomistajille asiantuntijapalveluita tarjoavia yrityksiä Kuution aktiivisiksi käyttäjäksi.

- Kuutio on vakiinnuttanut paikkansa yksityismetsien puukaupoissa, sillä elo-syyskuun aikana joka viides Suomen puukaupoista kilpailutettiin Kuution avulla. Kaikkien toimijoiden aktiivisella käytöllä saamme puun entistä tehokkaammin liikkeelle, toteaa Mäkelä.

Laania keskittyy energiapuunhankintaan – hankinnassa hyödynnetään Kuutiota

Biowatin ja Neovan energiapuuliiketoimintojen yhdistymisestä heinäkuussa syntyneen Laania Oy:n toimitusjohtaja Tomi Vartiamäki on muutaman kuukauden ajan päässyt tutustumaan uuden yrityksen toimintaan. Vahva energiatoimija paikkaa tuontipuun aiheuttamaa vajetta tasaisella ja varmalla tekemisellään, joka palvelee sekä metsänomistajia että yhteistyökumppaneita.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Nyt on päästy muutaman kuukauden ajan tutkimaan vanhojen yhtiöiden tekemisiä ja voidaan todeta, että täydennämme hyvin toistemme puunhankintaa, Vartiamäki iloitsee.

Energiapuunhankintaan keskittynyt yhtiö ostaa kaikkia energiapuutavaralajeja sekä myös kuitu- ja tukkipuuta. Hankinnan määrä vuositasolla on noin kaksi miljoonaa kuutiota. Pääpaino on nuorten metsien ja harvennusten kautta tulevista puissa.

- Laanian myötä pystymme toimimaan käytännössä koko maassa ja tarjoamaan puukaupallisia palveluja metsänomistajille. Kuutiota hyödynnämme koko Suomen puunhankinnassa päivittäin, Vartiamäki toteaa.

Tomi Vartiamäki, Laania Oy
Aikaisemmin L&T Biowatti -liiketoiminnan johtajana toiminut Tomi Vartiamäki on saanut heinäkuusta alkaen luotsata energiapuunhankintaan keskittynyttä Laaniaa.

Energiapuunkorjuussa pyörät pidetään liikkeessä tasaisesti ympäri vuoden

Yhteistyökumppaneita puunkorjuun, haketuksen sekä kuljetuksen parissa Laanialla on tällä hetkellä yli sata. Näköpiirissä on, että lisääkin yrittäjiä tullaan tarvitsemaan puunkorjuuketjuun osalle alueista, jotta mahdollistetaan tuontipuun korvaaminen kotimaisilla raaka-ainelähteillä. Investoinnin kannattavuus saattaa kuitenkin mietityttää yrittäjiä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Energiapuuaaltoja on ollut viimeisen 10-15 vuoden aikana ja ne eivät ole kaikki päättyneet hyvin. Jos poliittiset päätökset pysyvät nyt hiilen ja turpeen vaiheittaisella korvaamisella muilla vaihtoehdoilla, niin siirtymäajaksi tarvitaan puuta. Ja se siirtymäaika on enemmänkin kahdenkymmenen vuoden paikkeilla, koska muita varteenotettavia teknologioita ei ole vielä käyttöönottokelpoisena olemassa, Vartiamäki visioi tulevaisuuden näkymiä.

Energiapuunkorjuu työnä on hyvin erilaista kuin vaikka päätehakkuulla. Vaatii tarkkaa malttia harventaa, jotta korjuujäljestä tulee hyvä.

- Kun työskennellään nuorissa metsissä hehtaari- ja päiväkertymät ovat maltillisia, mutta työtä on tarjolla tasaisesti ympäri vuoden. Useat urakoitsijamme, joilla on muutamia ketjuja metsäteollisuuden parissa, ovat viimeisen kahden vuoden aikana suuremmissa määrin laittaneet myös energiapuukorjuuseen yhtä-kahta ketjua. Kun suhdanteet vaihtelevat, niin sitä kautta pystyy hajauttamaan tekemistä. Se on koettu hyvänä asiana”, toteaa Vartiamäki.

Enemmän harvennuskohteita tarjolle Kuutioon

Metsäalan ammattilaisille Kuutio on tehokas työväline myydä, välittää ja ostaa puuta sekä tarjota puukauppaan liittyvää neuvontaa ja asiantuntijapalveluita.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Palveluna Kuutio toimii hyvin, sieltä löytyy hyvin tietoa ja tarjouspyynnöt ovat hyvällä tasolla”, Vartiamäki kertoo kokemuksiaan Kuutiosta.

Kuutioon ladattujen metsävaratietojen avulla myös metsänomistaja saa tehtyä helposti ja tarkasti kohdistetut tarjouspyynnöt.

- Kuutio on yksinkertainen käyttää myös metsänomistajalle. Ja toisaalta nopeasti saa tarjouspyynnön liikkeelle. Rekisteröitymisen jälkeen on metsävaratiedon perusteella helppo tehdä useammalle toimijalle tarjouspyyntöjä. Ja sitä kautta mekin päästään seuraamaan, mikä se aktiivisuus on missäkin alueella. Ja hakemaan ja etsimään niitä meidän käyttöömme haluttuja kohteita, Vartiamäki kehuu.

Monet metsäsuunnitelmat ja tila-arviot, joiden perusteella annetaan tietoja tarjouksen perustaksi, sisältävät vielä harvoin tietoa energiapuukertymistä, jolloin monissa tarjouspyynnöissä saattaa jäädä energiapuuosuus pois. Vartiamäki toivookin metsäsuunnittelun ja metsävaratiedon kehittymistä, että sieltä saataisiin myös energiapuuarvioita paremmin mukaan Kuutioon.

- Energiapuukertymä voi olla hyvin merkittävä sekapuustoisesta ja hoitamattomasta kohteesta. Toki meidän ammattilaisemme tarjoavat sitä vaihtoehtoa, mutta energiapuu kannattaa huomioida jo tarjousvaiheessa, Vartiamäki opastaa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Vartiamäki toivoo, että kaikki metsäalan toimijat ottaisivat Kuution aktiivisesti käyttöön, koska se tehostaisi entisestään markkinoita ja hyödyttäisi kaikkia käyttäjiä.

- Kaikkien toimijoiden on tehtävä yhteisesti töitä sen eteen, että Kuution käytön aktiivisuus parantuisi. Sitä kautta varmasti saataisiin kaikki vielä enemmän hyötyä, kehottaa Vartiamäki.

Energiapuukauppa ei aina ole Suomessa kukoistanut. Metsänomistaja on joutunut maksamaan paikoin koviakin taimikonhoitokustannuksia, etenkin, jos metsän aiemmat hoitotoimenpiteet ovat jääneet tekemättä. Painopiste Laanian puunhankinnassa on ollut niissä kohteissa, mistä energiapuuta kertyy enemmän. Yhtiön toimitusjohtaja kannustaakin metsänomistajia puukaupoille Kuutioon.

- Nyt on siinä mielessä hyvä tilanne, että puulle on kysyntää ja samalla saa metsät kuntoon. Ja kohteesta kertyvälle puulle vielä korvauksenkin. Enemmän harvennuskohteita tarjolle ja energiapuu puutavaralajiksi mukaan tarjouspyyntöön, kannustaa Vartiamäki metsänomistajia.