Metsäteollisuus

Tornator maksoi yhteisöveroa yli 26 miljoonaa euroa vuonna 2021

Tornator, metsurit

Tornator Oyj maksoi viime vuonna yhteisöveroa Suomessa yhteensä 26,01 miljoonaa euroa ollen Etelä-Karjalan suurin yhteisöveronmaksaja. Verojen maksu on osa Tornatorin kokonaisvastuullisuutta. Yhtiö maksaa veronsa täysimääräisesti siihen maahan, missä tulos syntyy, eikä se tee konsernin sisäisiä tulonsiirtoja.

Vuonna 2021 Tornator teki operatiivisesti hyvän tuloksen: liikevaihdossa saavutettiin uusi ennätys (128,6 milj. euroa) ja operatiivinen liikevoittokin oli vahva (90 milj. euroa). Ennätyskorkeaa verotettavaa tulosta siivitti myös korkojohdannaisten positiivinen arvonmuutos.

Tornatorin toiminta tuottaa hyvinvointia yhteiskunnalle paitsi maksettujen verojen myös työllistämisen kautta. Yhtiön työllistämisvaikutukset olivat viime vuonna noin 1500 henkilötyövuotta. Työllistävä vaikutus on merkittävää haja-asutusalueilla, joissa oman henkilöstön lisäksi yhtiö työllistää metsäalan urakoitsijoita ja muita sopimusyrittäjiä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Tornatorin metsät tuottavat paikallisesti myös aineetonta hyvinvointia tarjoten muun muassa laajat virkistyskäyttömahdollisuudet eri harrastajaryhmille.