Metsäteollisuus

Tornatorin kahdessadas yksityinen suojelualue perustettiin Kaaville

Tuusniemen suojelusalue

Tornator ja Pohjois-Savon ELY-keskus ovat sopineet kahden yhteensä 203 hehtaarin laajuisen suojelualueen perustamisesta Tuusniemelle ja Kaaville. Kaavin suojelualue on Tornatorin kahdessadas yksityinen suojelualue.

Tuusniemelle, Palokankaan ympäristöön, perustettu suojelualue on yhteensä 92,5 hehtaarin soiden kokonaisuus. Suojelualueella esiintyy sekä vähäravinteisia rämeitä ja nevoja että ravinteikkaita, pohjavesivaikutteisia lettoja. Alueella on myös runsaasti suppasoita. Tuusniemen soiden suojelualuetta täydentävät Vuorisensalon ja Orivaarun jyrkkärinteiset ja vanhapuustoiset mäntyvaltaiset rinteet.

Kaavin 110,5 hehtaarin suojelualue muodostuu Riihivaaran ympäristön, Teerisuon ja Riihipuron soiden monimuotoisesta kokonaisuudesta. Alueella esiintyy esimerkiksi ojittamattomien suoalueiden ja vanhojen metsäsaarekkeiden mosaiikkia, Riihipuron varren reheviä korpia, tihkupintoja sekä kapeita korpi- ja rämejuotteja.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Arvokkaiden luontokohteiden suojelu on Tornatorin monimuotoisuusohjelman 2021–2030 kärkitavoitteita. Ohjelman ensimmäisenä toimintavuonna uusia luonnonsuojelualueita perustettiin ja maata vaihdettiin luonnonsuojelutarkoitukseen yhteensä 2400 hehtaaria, mikä on toiseksi suurin vuotuinen suojelumäärä yhtiön historiassa, toteaa toimitusjohtaja Henrik Nieminen.