Metsäteollisuus

UPM Biochemicals ja HAERTOL Chemie GmbH sopivat strategisesta kumppanuudesta uusien kestävien jäähdytysnesteiden kehittämiseksi

UPM Biochemicals ja HAERTOL Chemie GmbH julkistivat tänään kehityskumppanuuden, joka nopeuttaa uusiutuvien, kestävien metsästä peräisin olevien materiaalien käyttöönottoa autoteollisuudessa ja vähentää fossiilisten resurssien kulutusta.

hiilineutraali jäähdytysaine
UPM Biochemicals ja HAERTOL lanseeraavat yhdessä moottoreille ja akuille tarkoitettuja uudenlaisia hiilineutraaleja jäähdytysaineita, jotka auttavat autonvalmistajia pienentämään hiilijalanjälkeään.

UPM Biochemicals ja HAERTOL, joiden molempien päätoimipisteet sijaitsevat Saksassa, ovat sopineet strategisesta kumppanuudesta, jonka tavoitteena on tuottaa uudenlaisia hiilineutraaleja jäähdytysaineita moottoreille ja akuille auttaen samalla autonvalmistajia pienentämään hiilijalanjälkeään.

UPM investoi 750 miljoonaa euroa maailman ensimmäisen teollisen mittakaavan biojalostamon rakentamiseen Saksan Leunaan voidakseen muuntaa kestävästi hankittua, sertifioitua puubiomassaa seuraavan sukupolven biokemikaaleiksi. Ne mahdollistavat elintärkeän siirtymän fossiilipohjaisista materiaaleista uusiutuviin monilla teollisuudenaloilla, kuten autoteollisuudessa. Biojalostamon tavoitteena on tuottaa vuosittain yhteensä 220 000 tonnia, ja toiminnan on tarkoitus käynnistyä vuoden 2023 loppuun mennessä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

UPM:n uusiutuva biomonoetyleeniglykoli (Bio-MEG), UPM BioPura™, valmistetaan kestävästi hankitusta sertifioidusta lehtipuusta, joka on peräisin Leunan ympäristön metsistä Saksasta. Biomassa ei kilpaile elintarvikeresurssien kanssa, ja se on hiilinegatiivista, mikä mahdollistaa kaikkien aikojen ensimmäisen hiilidioksidineutraalin jäähdytysaineen tuotannon. UPM pyrkii aktiivisesti optimoimaan prosesseja ja materiaalivirtoja, jotta päästöjä voitaisiin edelleen vähentää ja Leunan biojalostamossa tuotettujen muiden tuotteiden hiilineutraalius tai jopa hiilinegatiivisuus voitaisiin mahdollistaa.

HAERTOL, johtava moottorien ja akkujen jäähdytysnesteiden valmistaja Euroopassa, on ensimmäisiä asiakkaita, jotka sisällyttävät uusiutuvia materiaaleja tuotteisiinsa.

UPM:n BioPura™-materiaalin avulla HAERTOL voi tarjota asiakkailleen, maailman johtaville automerkeille, toteuttamiskelpoisen vaihtoehdon, jonka avulla ne voivat määritellä uudelleen nettonollatavoitteensa ja vähentää merkittävästi Scope 3 -luokan epäsuoria päästöjään*. Tämä toteutuu vaivattomasti siirtymällä fossiilipohjaisesta uusiutuvaan drop-in-ainesosaan, joka mahdollistaa hiilineutraalin jäähdytysaineen luomisen.

- Asiakkaamme haluavat pienentää hiilijalanjälkeään. Yhteistyössä UPM:n kanssa HAERTOL auttaa heitä edistymään tavoitteissaan nopeammin, kertoo Haertolin toimitusjohtaja ja omistaja tohtori Marco Bergemann.

- MEG on kaikkien jäähdytysnesteiden tärkein ainesosa (92–95 %). Fossiilipohjaisten jäähdytysnesteiden korvaaminen uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvalla uudella tuotteella, joka toimii täsmälleen samalla tavalla, on täydellinen muutos. Tämä on erityisen jännittävää sähköajoneuvojen valmistajien kannalta, sillä sähköajoneuvot voivat vaatia kaksi kertaa enemmän jäähdytysnestettä kuin bensiinikäyttöiset ajoneuvot. Sähköajoneuvojen ympäristövaikutus paranee siis entisestään.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

UPM Leunan biojalostamo on strategisesti sijoitettu niin, että toimitusketjuja eurooppalaisille valmistajille voidaan lyhentää. Haertolin tuotantolaitos Magdeburgissa sijaitsee vain noin 120 kilometrin päässä.

- HAERTOL on todellinen uudistaja, ja tuemme mielellämme heidän pyrkimyksiään pienentää autoteollisuuden hiilijalanjälkeä, sanoo UPM Biochemicals -liiketoiminnan johtaja tohtori Michael Duetsch.

- Hankinnalla kestävästi hoidetuista metsistä, kuten Saksi-Anhaltin osavaltion metsistä, saavutetaan kaksi tavoitetta: uusiutuviin energialähteisiin siirtyminen pitää fossiiliset polttoaineet maaperässä, ja kestävän metsänhoidon ja metsänistutustoimien tukeminen auttaa parantamaan metsien mahdollisuuksia toimia hiilinieluina.

UPM Biochemicals tekee aktiivisesti yhteistyötä teollisuuskumppanien, kuten Haertolin, kanssa kehittääkseen uusia, kestäviä sovelluksia ja tuotteita Leunassa tuotettavien biokemikaalien pohjalta. - Uskomme, että kemianteollisuuden arvoketjun muuttaminen kestävämmäksi voidaan saavuttaa vain avoimen yhteistyön ja aktiivisen kumppanuuden avulla, Duetsch lisää.