Ajankohtaista

Maanmittauslaitoksen Juha Hyypälle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen espoolaiselle johtaja, professori Juha Hyypälle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa.

Juha Hyyppä

Stipendiä esittivät Helsingin yliopiston professori Markus Holopainen, Itä-Suomen yliopiston professorit Kalle Kärhä ja Mikko Vastaranta sekä Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen tutkimusprofessori Eija Honkavaara sekä professorit Harri Kaartinen ja Antero Kukko.

Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa:

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

”Juha on yksi metsien laserkeilauksen pioneereista maailmanlaajuisesti. Hän on luonut Suomeen merkittävän tiedeyhteisön, jossa keskeistä on ollut tiivis yhteistyö Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen (FGI) ja eri yliopistojen välillä. Juha on mahdollistanut nuorten tutkijoiden kehittymisen työuralla tarjoamalla heille monipuolisesti vastuuta, mahdollisuuksia ja tukea löytää oma paikkansa metsä- ja paikkatietoalan eri työtehtävissä. Juha on ollut lukuisten väitöskirjojen ohjaaja ja hän on myös edistänyt tutkijoiden urapolkuja aina professoreiksi asti.

Juha on tehnyt runsaasti yhteistyötä myös metsäalan käytännön toimijoiden kanssa Suomessa ja kansainvälisesti. Juha on myös ollut aina valmis kokeilemaan jotain uutta; Juhan johdolla onkin tehty runsaasti laserkeilausteknologiaan liittyviä innovaatioita. Juha on tietämyksellään ja esimerkillään innoittanut työyhteisöään ja yhteistyökumppaneitaan kohti parempia suorituksia.”

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja.

Stipendin myöntämisperusteina ovat:

  • itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
  • vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
  • oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
  • sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.