Ajankohtaista

Venytettyjen maksuaikojen ongelma kertautuu konkurssitapauksissa

Pääministeri Orpo on huolissaan rakennusalan ahdingosta, joka näkyy alan yritysten konkursseina, ja hallitus aikoo puuttua tilanteeseen budjettineuvotteluissa. – Näkyisipä tämä sama huoli myös maksuaikalainsäädännön uudistamisnopeudessa, sanoo Koneyrittäjien maarakennusvaliokunnan puheenjohtaja Seppo Saarelainen.

Seppo Saarelainen

- Rakennusalalla jo nähdyt konkurssit ovat kaikki surullisia tapauksia, ja ne heijastuvat moneen kotiin, toteaa Saarelainen.

Rakennusalalla alihankintaketjut ovat usein pitkiä ja yhä yleisempää on myös se, että aliurakointisopimuksiin sanellaan ylipitkiä maksuaikoja. Venytettyjen maksuaikojen ongelma korostuu entisestään konkurssitapauksissa. Kun konkurssin tekee pääurakoitsijana toiminut isompi rakennusliike, joka on edellyttänyt pitkää maksuaikaa aliurakointisopimuksissaan, jää aliurakoitsijoiden rahaa sisään konkurssipesään merkittävästi suurempia summia kuin nopeammalla rahan kierrolla olisi jäänyt. Sisään tehtyä maksamatonta työtä sekä veloittamatta jääneitä materiaalilaskuja on pitkillä maksuajoilla ehtinyt kertyä enemmän.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Isojen yritysten ei pidä yrittää parantaa omaa taloudellista tilaansa kirjoituttamalla aliurakointisopimuksiin ylipitkiä maksuaikoja. Se on keino, jolla nyhdetään lisäaikaa pienten yritysten selkänahasta, ja aiheutetaan vain lisävahinkoa.

- Tiedämme tilaajia, joilla moraalinen selkäranka on kunnossa ja he ovat omien tarjouspyyntöjensä ehdoissa edellyttäneet kohtuullisia maksuaikoja koko urakointiketjuun. Toisaalta tiedämme Suomen suurimpiin kuuluvan rakennusalan yrityksen siirtyneen konsernitasolla yksipuolisesti aliurakkasopimuksissaan 60 päivän maksuaikaan.

Viime vaalikaudella selvitettiin maksuaikoja koskevan lainsäädännön uudistamista. Tavoitteena oli vahvistaa etenkin pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä.

- Yhtenä ratkaisuna esitettiin valvovaa viranomaista, jonka tietoon yrittäjät voisivat saattaa sopimuskumppanin lainvastaiset vaatimukset. Viranomaisella olisi ollut toimivalta tutkia, ohjeistaa ja määrätä sanktioita lainvastaisesta menettelystä.

- Työ jäi kesken vaalikauden päätyttyä, mutta maksuaikalainsäädännön kehittämistä tulee jatkaa pikaisesti. On maksuaikalain vastaista, että pääurakoitsija käyttää ylipitkiä maksuaikoja pelkästään oman taloutensa parantamiseksi aliurakoitsijan kustannuksella, Saarelainen lisää.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Koneyrittäjien Saarelainen korostaa, että nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa on kaikkien etu, että raha kulkee ketjussa mahdollisimman nopeasti.