Metsäteollisuus

Tornatorilta 20 000 hehtaaria metsiä jatkuvaan kasvatukseen

Tornator lisää jatkuvaa kasvatusta suometsissään. Erityisesti karuimmilla rämeillä siirrytään nykyisestä jaksollisesta metsien käsittelystä jatkuvapeitteiseen metsien käsittelyyn. Muutos koskee Pohjois-Karjalasta Pohjois-Suomeen ulottuvaa aluetta. Jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn pinta-ala kasvaa 20 000 hehtaariin. Metsien käsittelytavan muutos on osa yhtiön 2030 vuoteen ulottuvia ilmasto- ja biodiversiteettiohjelmia.

räme

- Käytännössä muutos näkyy poiminta-, pienaukko- ja kaistalehakkuina uudistuskypsissä metsissä. Näillä kohteilla ei siis tehdä avohakkuita. Kaikkein karuimmat kohteet ennallistamme palautumaan kohti luonnontilaa, kertoo Tornatorin toimitusjohtaja Henrik Nieminen.

Jatkuvapeitteinen metsänkäsittely pienentää hakkuiden aiheuttamaa pohjaveden pinnan vaihtelua ja pitää ilmastonäkökulmasta vedenpinnan lähempänä optimaalista tasoa vähentämällä hiilidioksidi- ja metaanipäästöjä. Kunnostusojituksen ja maanmuokkauksen poisjäänti vähentää vesistökuormitusta ja lisää osaltaan luonnon monimuotoisuutta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Myös puuta jalostavan teollisuuden uunituore monimuotoisuustiekartta osoittaa, että turvemaiden metsien käyttö ja metsätalouden vaikutus vesistöihin sekä maaperään vaativat seuraavaksi huomiota. Tämän päätöksen myötä Tornator haluaa Suomen suurimpana yksityisenä metsänomistajana toimia myös turvemaiden vastuullisen käytön suunnannäyttäjänä, toteaa liiketoimintajohtaja Ari Karhapää