Metsäteollisuus

Mikrokuvion avulla puunkorjuussa voidaan huomioida luonnon erityispiirteet aiempaa paremmin

Luomuhakkuu-tutkimushankkeessa tutkitaan menetelmiä, joiden avulla puunkorjuussa voidaan huomioida luonnon oma luontainen vaihtelu entistä paremmin. Mikrokuvioita hyödyntäen metsätalouden toimenpiteet suunnitellaan jopa yksittäisen puun tasolla. Suomen suurimpiin metsänomistajiin lukeutuva Finsilva Oyj osallistuu kehitystyöhön tarjoamalla metsiään tutkimuskäyttöön.

Luomuhakkuu ajourien inventointi

Metsänhoidon perusyksikkö on ollut pitkään metsikkökuvio. Sillä tarkoitetaan vähintään hehtaarin kokoista aluetta, jota käsitellään puustoltaan tai kasvuolosuhteiltaan yhtenäisenä metsän osana. Metsikkökuvion lisäksi tarvetta on kuitenkin myös mikrokuviolle.

– Metsikkökuviot eivät ole aina homogeenisiä. Kuvion sisällä voi olla korkeuseroja tai kosteuseroja ja maalajikin voi vaihtua. Tällaisissa paikoissa on hyödyllistä tarkastella metsää metsikkökuviota tarkemmalla mikrokuvion tasolla, Helsingin yliopiston metsäteknologian ja puunhankinnan logistiikan professori Jori Uusitalo sanoo.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kun metsänhoidon katse tarkentuu mikrokuvion tasolle, voidaan esimerkiksi puuvalintaa ja metsänkäsittelymenetelmää suunniteltaessa huomioida yksittäiset puuryhmät ja puut. Mikrokuvioiden hyödyntäminen on mahdollista, kun suunnittelijoiden käyttöön saadaan aiempaa tarkempaa karttatietoa.

– Entistä tarkemmissa kartoissa kuvataan yksittäisten puiden ominaisuuksia, ja tarkentuvan kaukokartoitustiedon avulla metsikkökuvion sisäistä vaihtelua voidaan tarkastella paremmin, Uusitalo kertoo.

Mikrokuviot huomioivaa puunkorjuuta kutsutaan luonnonmukaiseksi täsmäpuukorjuuksi. Siinä metsänkäsittely perustuu karttatiedon ja metsästä kerätyn datan älykkääseen analysointiin ja sen pohjalta tehtyihin virtuaalimalleihin. Näin voidaan esimerkiksi optimoida metsäkoneen ajoreitit, jotta varmistetaan luonnonhoidon kannalta tärkeimpien kohteiden suojelu.

Tutkimushanke luo työkaluja kestävälle ja kannattavalle metsätaloudelle

Luonnonmukaisen täsmäpuuhakkuun menetelmiä kehitetään, testataan ja jalkautetaan vuonna 2022 käynnistyneessä Luomuhakkuu-tutkimushankkeessa. Kolmivuotista tutkimushanketta koordinoi Helsingin yliopiston metsätieteiden osasto. Hankkeessa on mukana useita kumppaneita, ja noin 130 000 hehtaaria suomalaista metsää omistava Finsilva auttaa tutkimuksen vaatimien data-aineistojen hankinnassa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

– Luonnonmukainen täsmäpuuhakkuu vähentää metsänhoidon aiheuttamaa ekologista kuormitusta ja auttaa turvaamaan metsien monimuotoisuutta. Tutkimushankkeessa kehitettyjen menetelmien avulla metsätaloutta voidaan harjoittaa taloudellisesti kannattavasti samalla, kun kunnioitetaan luonnon monimuotoisuutta, Finsilvan toimitusjohtaja ja Luomuhakkuu-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Juha Hakkarainen sanoo.