Ajankohtaista

MTK:n Mikko Tiirola: Luontoa ei suojella komission, vaan Suomen ja suomalaisten vuoksi

- Metsänomistajat ovat sitoutuneita kestävään metsätalouteen. Tämä vaatii kuitenkin ennakoitavuutta, metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola korosti metsävaltuuskunnan vuosikokouksen avauspuheessaan Hanasaaressa 2. marraskuuta.

Mikko Tiirola
Mikko Tiirola puhui MTK:n metsävaltuuskunnan kokouksessa Espoon Hanasaaressa 2.11.2023.

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola nosti metsävaltuuskunnalle pitämässään puheessaan esille kirjauksia uudesta hallitusohjelmasta, jotka ovat hyvä lähtökohta parhaillaan käynnissä olevien luontopolitiikan linjausten valmistelulle. Suomen kansallinen biodiversiteettistrategia ja Suomessa tehtävä EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpano on yhteensovitettava äskettäin päätetyn kansallisen metsästrategian kanssa.

- Metsänomistajat tekevät ylisukupolvisia panostuksia ja näin ollen me metsänomistajat tarvitsemme ennakoitavuutta. Tätä voidaan edistää sisällyttämällä kansalliseen biodiversiteettistrategiaan ja EU-sitoumuksiin tasapainoiset kirjaukset, Tiirola korosti.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Suhdanteet ja poliittiset päättäjät vaihtuvat, mikä vaikuttaa toimintaympäristöön. Kansallinen biodiversiteettistrategia on hallinnonalat ylittävä ja ylivaalikautinen, joten sen kautta on mahdollisuus katsoa asioita pidemmällä aikavälillä. Lisäksi sen kautta voidaan vahvistaa Suomeen yhteistä ääntä EU:ssa käytävää metsäkeskustelua varten.

- Metsien vapaaehtoisen suojelun lähtökohta ja sen tarvitseman rahoituksen varmistaminen, luonnon kannalta vaikuttava ja yhteiskunnan kannalta kustannustehokas toimien kohdentaminen sekä myös sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden varmistaminen tuovat hyväksyttävyyttä, vakautta, ennakoivuutta ja kaivattua metsärauhaa, Tiirola taustoitti.

MTK ja SLC ovat omalta osaltaan mukana luonnon monimuotoisuuden edistämisessä. Järjestöjen yhteisen luonnon monimuotoisuuden tiekartan on määrä valmistua lähikuukausien aikana.

- Luontopolitiikassakaan omia henkseleitä ei pidä ottaa komission vyön lisäksi käyttöön. Suomi tekee kyllä osansa kansainvälisiin tavoitteisiin pääsemiseksi, mutta omista lähtökohdistaan ja tarpeistaan. Luontoa ei suojella komission, vaan Suomen ja suomalaisten vuoksi.

Yksityisten metsänomistajien kannalta yksi merkittävimpiä kokonaisuuksia on luonnontilaisten ja vanhojen metsien kriteerien määrittely ja niiden metsien suojelu. Kun kriteerejä määritellään, pitää hallituksen huolehtia, että yksityismailla niiden vapaaehtoisen suojelun toteuttamiseen vaadittavat rahoitukset ratkaistaan samassa yhteydessä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Ei saa käydä niin, että huomaamme vanhojen metsien kriteerit määritellyksi niin, että puun ostajat karttavat kohteita, mutta korvauksiakaan ei makseta. Metsänomistajan on vaikeaa pysyä mukana, jos ilmastotoimena houkutellaan kiertoaikojen jatkamiseen ja monimuotoisuuden edistämiseksi lahopuun lisäämiseen, mutta tämä johtaisi sitten suojeltavan vanhan metsän statukseen, paalutti Tiirola.