Ajankohtaista

MTK:n Tiirola: Lunastuslain uudistuksella mitataan hallituksen oikeustajua

Sähkölinjojen maapohjien ryöstöhintaiset lunastusmenettelyt rikkovat oikeusturvaa ja jarruttavat koko energiasiirtymää, korostaa MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola.

aurinkopaneeli
Kuva: MTK:n arkisto

- Maanomistajan oikeusturva on luvattoman heikko. MTK vaatii, että sähkölinjojen korvausten osalta lunastuslain uudistuksessa ei voi tyytyä prosentuaaliseen tasokorotukseen, vaan maanomistajille turvataan samat oikeudet kuin maansa vuokranneillakin maanomistajilla on, metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola linjaa 25. toukokuuta Siikajoen Ruokolahden lavalla järjestetyissä Metsäiltamissa.

Mikko Tiirola

Kasvanut tarve lisätä energiaomavaraisuutta ja paine luopua fossiilisesta energiantuotannosta on lisännyt uusiutuvan energian kysyntää. Teollisen mittakaavan maatuuli-, merituuli- ja aurinkovoimalat yleistyvät, julkisesti tiedossa olevia hankkeita on jo noin yli 700 kappaletta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Tuuli- ja aurinkovoiman tuotantoalueen maanomistaja pääsee nauttimaan vuosittaista vuokraa, mutta samasta hankkeesta aiheutuvan sähkölinja-alueen maanomistaja saa lunastusmenettelyn mukaisen kertakorvauksen aiheutuneesta käytönrajoituksesta. Viime kädessä korvaus on lunastuslain mukainen kertakorvaus, joka koostuu käytännössä maapohjasta, puuston odotusarvosta ja taimikonhoitokustannuksista.

Nykyinen lunastuslaki asettaa sähkölinja-alueiden maanomistajat heikkoon tilanteeseen. Laki passivoi toimijat maksamaan maanomistajalle vain lain edellyttämän minimikorvauksen, eikä korvauksista juurikaan sovita. Esimerkiksi Suomen valtion pääomistama kantaverkkoyhtiö Fingrid noudattaa lunastusmenettelyissään lakiin kirjattua lunastuslakia.

Voimalinjojen kertakorvauskorotuksien sijaan korvausjärjestelmää pitää kehittää vuosittaisella maanomistajakorvauksella, joka perustuisi verkonhaltijan keräämiin sähkönsiirron ja sähkönjakelun maksuihin, korostaa MTK. Lunastuslain lisäksi muutokset sähkömarkkinalakiin ovat välttämättömiä.

- Järjestönä olemme esittäneet jo pitkään konkreettisia lakimuutosehdotuksia, joilla maanomistajat huomioitaisiin ilman ryöstöhinnoittelua. Niin pitkään, kun valtio on mukana sähkömarkkinoilla lukemattomien yksityisten toimijoiden liiketoiminnan mahdollistamiseksi, tulee maanomistajat sisällyttää mukaan tähän yhtälöön. Lunastuslain uudistuksella mitataan hallituksen oikeustajua, Tiirola kommentoi.