Metsäteollisuus

Stora Enso sitoutuu hiilidioksidipäästöissään nettonollaan

Stora Enso on liittynyt mukaan The Climate Pledge -sitoumukseen ja pyrkii hiilidioksidipäästöissään nettonollaan vuoteen 2040 mennessä.

The Climate Pledge

The Climate Pledge -sitoumus on luonteva askel Stora Enson pitkän aikavälin matkalla nettopositiiviseksi yhtiöksi, jonka tuotteet ja ratkaisut ovat uudistavia vuoteen 2050 mennessä. Stora Enso on edelleen sitoutunut vähentämään laajuuksien 1, 2 ja 3 absoluuttisia päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vertailuvuodesta 2019. Tavoite on linjassa 1,5 asteen ilmastotavoitteen kanssa, ja se on Science Based Targets -aloitteen hyväksymä.

Hiilineutraaliustavoite edellyttää energiatehokkuuden parantamista sekä siirtymistä fossiilisesta energiasta uusiutuviin energialähteisiin. Stora Enso hakee lisävähennyksiä laajuuden 3 päästöihin parantamalla tehokkuutta ja vähentämällä hiili-intensiteettiä arvoketjussa yhteistyössä raaka-ainetoimittajien, logistiikan toimijoiden ja asiakkaiden kanssa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

The Climate Pledgessä mukana olevat sitoutuvat:

  • mittaamaan ja raportoimaan kasvihuonepäästöjään säännöllisesti
  • toteuttamaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaista, hiilineutraaliuteen tähtäävää strategiaa, joka perustuu todellisiin liiketoiminnan muutoksiin ja innovaatioihin, kuten energiatehokkuuden parantamiseen, uusiutuvaan energiaan, resurssitehokkuuteen ja muihin hiilidioksidipäästöjä vähentäviin keinoihin
  • hyvittämään kaikki syntyvät hiilidioksidipäästöt mitattavin ja todennettavin tavoin, jotta nettonollatavoite saavutetaan vuoteen 2040 mennessä.