Metsäteollisuus

Kouvolalaiselle metsuri Joni Närhelle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

Tmi Joni T. Närhen kouvolalaiselle metsuri Joni Närhelle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi.

Joni Närhi

Stipendiä esittivät Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaasta metsänhoitoesimies Jari Kasurinen, korjuuesimies Markku Lopperi, metsävara-asiantuntija Antti Majoranta sekä metsäasiantuntijat Markus Nuolinko ja Jaakko Penttinen.

Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa:

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

”Joni on innostunut työstään ja kokeilee aktiivisesti uusia työtapoja ja välineitä. Joni on sosiaalinen ihminen, jonka kanssa kaikkien on helppo keskustella työtavoista ja kohteista. Joniin on helppo luottaa ja haastavatkin työmaat tulevat hoidetuksi sovitulla tavalla. Jonin ammattitaito edustaa hyvin tämän hetken alan kärkeä.”

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja.

Stipendin myöntämisperusteina ovat:

  • itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
  • vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
  • oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
  • sekä rehdin ja luotettavan metsämies- ja metsänaishengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa ja lahjoitusvaroja alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.