Metsäkoneurakointi

Varastojen täyttyminen heijastuu koneyrityksiin

Käynnissä olevat poliittiset lakot eivät ole toistaiseksi merkittävästi vaikeuttaneet polttoaineen saantia koneyrityksissä eikä polttoaineiden saatavuuden odoteta juuri pahenevan koneyrityksissä neljännelläkään lakkoviikolla. Sen sijaan teollisuuden varastojen täyttyminen uhkaa paikoin keskeyttää koneurakoinnin.

puuauto ja kuormatraktori pinolla

Koneyrittäjät teki pääsiäisen aikaan kyselyn jäsenilleen poliittisten lakkojen vaikutuksista koneyrityksissä. Polttoaineen saannissa ei ole ollut suuria ongelmia. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 84 prosenttia ilmoitti, ettei heillä ole ollut ongelmia polttoaineen saannissa, 15 prosenttia raportoi vähäisistä ongelmista. Lakkojen pitkittyminen voi muuttaa tilannetta. Pääsiäisen jälkeiselle viikolle vähäisiä ongelmia polttoaineen saantiin ennakoi yli puolet vastanneista koneyrityksistä. Yhdeksän prosenttia vastaajista ennakoi suuria polttoaineen saatavuusongelmia pääsiäisen jälkeiselle viikolle.

70 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei lakoilla ole ollut suoria vaikutuksia yritystoimintaan. 30 prosenttia vastaajista kertoi vaikutuksia olleen. 16 prosenttia vastaajista ilmoitti, että työt yrityksessä ovat keskeytyneet tilanteen vuoksi.

Varastojen täyttyminen ja kelirikko pysäyttävät puunkorjuuta

Eniten vaikutukset näkyvät puunkorjuussa, koska koneyritysten asiakkaiden puu- ja tuotevarastot ovat täyttyneet ja siksi asiakkaat ovat joutuneet rajoittamaan puunkorjuuta. Töitä on keskeytetty joka viidennessä kyselyyn vastanneessa puunkorjuuyrityksessä. Vastanneista puunkorjuualan yrityksistä 44 prosenttia kertoi asiakkaiden antaneen ennakkovaroituksia urakointiin mahdollisesti tulevista rajoituksista. Puunkorjuun rajoituksiin vaikuttavat myös kelirikot. Vastanneista metsäkonealan yrityksistä joka kuudes ilmoitti, että heillä on puunkorjuussa jo nyt kelirikkorajoituksia päällä. 70 prosenttia puunkorjuualan vastaajista sanoi, että kelirikkorajoitukset alkavat pian. Hyvin monet raportoivat rajoitusten alkavan huhtikuun ensimmäisellä tai toisella viikolla. Kelirikkorajoitusten ennakoidaan kestävän keskimäärin neljä viikkoa.