fbpx
 

Ryhmän voimalla ideat siirtyvät helpommin käytännön toiminnaksi

Ryhmän voimalla ideat siirtyvät helpommin käytännön toiminnaksi

Maikki Kropsu, kaupallisen linjan metsänhoitaja, on tehnyt pitkään uraa puunhankinnan ja kansainvälisen raaka-ainekaupan parissa. Aikoinaan opiskelupaikan valintaa ei ohjannut ajatus metsäidyllistä tai kiinnostus metsän biologiseen puoleen, vaan häntä kiehtoivat teollisuuden tuotteet ja kaupankäynti niillä. - Työstä piti tulla jotain tuotteisiin liittyvää, mutta jäinkin raaka-ainekauppaan. Kansainvälistä kauppaa hän on tehnyt Venäjällä, Turkissa, Etelä-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa. Lopulta hän kuitenkin huomasi ”eksyvänsä HR-polulle aina enemmän ja enemmän”. Kiinnostus vei mennessään, ja vuodesta 2012 lähtien Maikki Kropsu on toiminut Metsä Groupin puunhankinnan ja metsäpalveluiden henkilöstöjohtajana. Tehtävässään hän on vaikuttanut vahvasti metsäalan ja puunkorjuun työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittymiseen useissa eri hankkeissa. - Olen erittäin iloinen, että olen saanut tässä työssä olla osa erilaisia toimintoja ja ryhmiä. Yksin saa kovin vähän aikaiseksi. Siihen, että jokin idea tai ajatus siirtyy näkyväksi toiminnaksi, tarvitaan useammat kädet. Työturvallisuuden kehittäminen on Kropsun mielestä hyvin pitkälti viestintää, jonka hän tunnistaa varsinaiseksi haastelajiksi. Tiimitekemisen hyöty näkyy myös siinä. Otetaan esimerkiksi toimintaohjeiden laatiminen. Se, mikä itselle tuntuu selvältä tekstiltä, voi toiselle olla kuin vierasta kieltä. Ryhmätyö tuo erilaiset näkemykset ja parannusehdotukset esiin. Se hioo, auttaa ja sparraa parempaan. Metsäalan perinteiset toimintatavat ovat muuttuneet paljon 2000-luvulla. Aiemmin yhtiöt olivat puunostajia, nyt tuotetaan myös palveluja metsänomistajille. Onnistuneen palvelun tuottaminen edellyttää koko ketjun saumatonta yhteistyötä. Korjuu- ja kuljetusyrittäjät ovat ketjussa tärkeässä roolissa ja ketjun kaikissa tehtävissä työturvallisuus on osa ammattitaitoa. Maikki Kropsu tietää, että työtä vaaditaan paljon, jotta työturvallisuus ja työhyvinvointi pysyvät muutoksissa mukana kaikilla tasoilla. - Omavastuuta on lisätty läpi linjan. Haastavaa on, että kaikki lenkit ketjussa saadaan pelaamaan samalla tavalla. Tästä syystä Metsä Group puunkorjuuyrittäjien palveluiden ostajana on panostanut yrittäjä- ja kuljettajakoulutuksiin myös työhyvinvoinnissa ja työturvallisuudessa. Pala kerrallaan. - Ei voi viedä sataa asiaa kerrallaan kentälle. Palvelun ostajana tuodaan esiin asioita ja kysytään, voidaanko tehdä näin. Kropsun mukaan työturvallisuudessa on kyse arvostamisesta – itsen ja toisen. - Jokaisella pitää olla oikeus palata terveenä töistä kotiin. - Meillä kaiken toimintamme perustana on vastuullisuus, myös työturvallisuuden kehittämisen – koko ketjua ajatellen. Alan sisäisten muutosten ohella koko metsäalan merkitys ja asema on muuttunut yhteiskunnallisesti. Maikki Kropsu on tyytyväinen, että metsäala on palannut takaisin vahvaan tukijalka-asemaan Suomelle. Kenenkään ei tarvitse pyydellä anteeksi, että toimii metsäalalla. - Jokaiselle on tärkeää tehdä työtä, jolla on oma hyväksyntä ja yleinen arvostus.   Maikki Kropsu palkittiin Einari Vidgrénin Säätiön Einarin Tunnustuspalkinnolla, joka myönnetään koneelliseen puunkorjuuseen liittyville tutkimus- ja tuotekehitystahoille, alan koulutuksen kehittäjille sekä alan tunnettuutta ja arvostusta nostaneille tahoille. Tänä vuonna palkinnoissa painotettiin puunkorjuualan turvallisuuden kehitystyötä. Muut palkitut olivat Maaseutuammattiin ry, Miikka Ahtinen Osao Muhos, Kari Kellokoski Joensuu, Jori Uusitalo Luke Tampere ja Finlandia University.

Muita aiheeseen liittyviä