Metsäteollisuus

Metsä Groupin piiripäällikkö Jyrki Husulle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

Metsä Groupin piiripäällikkö Jyrki Husulle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa.

Stipendiä esittivät Metsäliitto Osuuskunnasta SVP puukauppa ja metsäpalvelut Juha Jumppanen, ostopäälliköt Ville Keskinen ja Petri Tahvanainen, SVP HR Maikki Kropsu sekä markkinointipäällikkö Katri Sedoff.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa:

"Jyrki on aktiivinen toimija metsäalalla ja myös paikallisesti Mikkelissä. Vastuu alan tulevaisuuden tekijöistä näkyy mm. toimivana yhteistyönä Mikkelin AMK:n ja muiden sidosryhmien kanssa. Jyrkin tapa on tarttua nopeasti asioihin ja samalla tavalla hän kehittää ja miettii myös omaa tekemistään esimiehenä. Jyrki pyrkii pois siiloista ja edistää toimintojen välistä avointa yhteistyötä positiivisella otteellaan. Esimiehenä hän tukee henkilöstön kehittymistä eteenpäin, kykenee nostamaan myös vaikeampia aiheita pöydälle ja huolehtii omasta tiimistään. Tekemisessä Jyrkillä on mukana positiivisuus, kehittäminen, kokonaisuuksien ymmärtäminen ja ns. arkijärki.”

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Stipendin myöntämisperusteina ovat:

  • itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
  • vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
  • oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
  • sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa ja saatuja lahjoituksia alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.