Metsäkoneurakointi

TimberMatic-kartat uudistuivat - Näkymässä nyt myös arvokkaat luontokohteet

Syksyllä 2022 esitellyt TimberMatic Kartat -sovelluksen älykkäät karttatasot toivat täysin uuden ulottuvuuden puunkorjuuseen ja työn suunnitteluun. Erityisesti metsäkoneyrittäjien ja koneenkuljettajien tarpeisiin suunniteltu karttasovellus kehittyy jatkuvasti. Uusimpana ominaisuutenaan kartta tuo nyt näkyviin metsän arvokkaat luontokohteet.

Timbermatic kartat

Uudet älykkäät karttatasot helpottavat korjuusuunnitelman laatimista ja päivittäistä hakkuutyötä. Tarkka ja havainnollistettu tieto maastosta ja puustosta antaa tärkeää ennakkotietoa leimikosta ja harvennustarpeesta sekä auttaa suunnittelemaan taloudellisimmat ajoreitit. Tietoon perustuva suunnittelu sujuvoittaa työtä, lisää puunkorjuun kannattavuutta ja auttaa toteuttamaan korjuutyön luonnon monimuotoisuutta säästäen.

Timbermatic kartat

Metsänkäyttöilmoitus-karttataso täydentyi tärkeällä ympäristötiedolla

Uusin päivitys tuo selkeästi näkyviin metsän arvokkaat luontokohteet. Metsänkäyttöilmoitukset -karttatasolle on lisätty Metsäkeskuksen tietokannassa olevat metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt. Visuaalisesti selkeä ja yksityiskohtainen karttataso tukee työskentelyn aikaista luontokohteiden tunnistamista kaikkina vuodenaikoina. Luontokohteiden aktiivinen tunnistaminen maastossa on edelleen ensisijaisen tärkeää, mutta karttatason antama tarkempi tieto antaa edellytykset entistä tarkempaan ja ympäristöä paremmin huomioivaan työn suunnitteluun.

Timbermatic kartat

TimberMatic Kartat ja TimberManager ovat olleet vakio-ominaisuuksia kaikissa uusissa John Deeren G-Sarjan harvestereissa ja kuormatraktoreissa syksystä 2018 alkaen, ja sovellusten uudet päivitysversiot tarjotaan veloituksetta asiakkaiden käyttöön. Sovellusta ja karttatasoja kehitetään jatkuvasti palvelemaan paremmin niin metsäkoneyrittäjän kuin harvesterin- ja kuormakoneiden kuljettajien tarpeita. Järjestelmä on myös jälkiasennettavissa laitteistovaatimukset täyttäviin vanhempiin koneisiin.

Timbermatic kartat