Ajankohtaista

Kesla Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1. - 31.3.2023: Tulos kääntyi voitolliseksi

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Keslan liikevaihto kasvoi 72,5 prosenttia oli 16,4 miljoonaa euroa. (2022: 9,5) Liiketulos kasvoi 1,2 miljoonaa euroa ja oli 602 tuhatta euroa (-596). Vertailukauden liiketulosta rasittaa 280 tuhannen euron arvonalentumisvaraus Venäjä-liiketoimintoihin liittyen. Liiketoiminnan rahavirta kääntyi positiiviseksi ja oli 1722 tuhatta euroa (-3398). Osakekohtainen tulos kasvoi, ja oli 0,13 euroa (-0,16) sekä A- että B-osakkeille. Saadut tilaukset pysyivät vertailukauden tasolla ja olivat 14,5 miljoonaa euroa (14,9), samoin tilauskanta, joka oli nyt 33,8 miljoonaa euroa (33,9).

Toimitusjohtaja Marko Pekkola:

Marko Pekkola

- Haasteellisen tilikauden 2022 jälkeen onnistuimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvattamaan liikevaihtoa 16,4 milj. euroon, mikä on 74,25 % enemmän kuin vertailuajankohtana (9,5). Kasvaneen liikevaihdon taustalla oli toimitusviiveiden purkaminen, mikä onnistui tuotannon prosessien kehittymisen ja parantuneen komponenttisaatavuuden ansiosta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Keskeistä Keslan taloudelliselle kehitykselle 2023 on yhä tuotantoketjujen pullonkaulojen poistaminen ja tuotantorytmin palauttaminen normaalille tasolle. Parantunut toimituskyky yhdistettynä tehostettuun kiinteiden kustannusten ja käyttöpääoman hallintaan paransi liiketoiminnan kannattavuutta ja rahavirtaa. Liiketoiminnan tulos parani selvästi vertailukaudesta ollen 602 tuhatta euroa (-596) ja vastaavasti rahavirta 1 722 tuhatta euroa ( -3 398).

Fokusalueinamme vuonna 2023 ovat erityisesti kannattavuuden parantaminen ja nettovelkaantumisen saattaminen tavoitetasolle, minkä eteen olemme tehneet jo ensimmäisellä vuosineljänneksellä hyvää työtä. Olemme saaneet käännettyä tuloksen positiiviseksi ja nettovelkaantuneisuus on laskenut ensimmäisen kvartaalin aikana 134,0 %:sta 116,5 %:iin (104,4). Nettovelan määrä laski ensimmäisellä neljänneksellä 1,7 milj. euroa.

Tilausvirta on jatkunut koko ensimmäisen vuosineljänneksen ajan vahvana. Saatujen tilausten arvo pysyi lähes vertailukauden tasolla ollen 14,6 milj. euroa (14,9). Viennin osuus kasvoi ja oli 62,4 % (60,9 %). Erityisen vahvaa kysyntä oli auto- ja teollisuusnostureissa. Vuosineljänneksen päättyessä tilauskanta oli vertailuajankohdan tasolla 33,8 milj. euroa (33,9).

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana olemme yhdessä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa saaneet korjattua liiketoiminnan suunnan oikeaksi ja jatkamme sitä työtä edelleen vastataksemme asiakkaiden odotuksiin.

Olemme aloittaneet strategian päivityksen. Julkaisemme uuden strategian mukaiset tavoitteet kolmannella vuosineljänneksellä.