Ajankohtaista

Kesla Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.−30.9.2023: Tulos parani vertailukaudesta

Kesla Oyj:n heinä-syyskuun liikevaihto kasvoi 16,0 % edellisvuodesta ja oli 11,0 (9,4) miljoonaa euroa. Liiketulos parani 250 tuhatta euroa ja oli -119 (-369) tuhatta euroa. Saadut tilaukset olivat 7,4 (13,6) miljoonaa euroa ja tilauskanta vertailukauden lopussa 22,4 (42,7) miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun osalta liikevaihto kasvoi 36,2 % ja oli 42,1 (30,9) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 1 478 (1 177) tuhatta euroa.

Kesla-nosturi

Toimitusjohtaja Marko Pekkola:

- Kolmannella neljänneksellä toimintaamme vaikuttivat normaali kesälomakausi sekä kauden loppua kohti talouden epävarmuuden aiheuttama tilauksien määrän lasku. Onnistuimme kasvattamaan vuosineljänneksen liikevaihtoa 11,0 milj. euroon, mikä on 16,0 % enemmän kuin vertailuajankohtana (9,4). Kasvaneen liikevaihdon taustalla oli toimitusviiveiden purkaminen, mikä onnistui tuotannon prosessien kehittymisen ja parantuneen komponenttisaatavuuden ansiosta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Keskeistä Keslan taloudelliselle kehitykselle 2023 on ollut ja on yhä tuotantoketjujen pullonkaulojen poistaminen ja tuotantorytmin palauttaminen normaalille tasolle. Parantunut toimituskyky yhdistettynä tehostettuun kiinteiden kustannusten ja käyttöpääoman hallintaan paransi liiketoiminnan kannattavuutta, mutta liiketoiminnan rahavirta heikkeni käyttöpääomaerien kasvun vuoksi. Liiketoiminnan tulos parani vertailukaudesta jääden kuitenkin negatiiviseksi -119 tuhatta euroa (-369). Liiketoiminnan rahavirta oli -998 tuhatta euroa (1 078). Liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti kausiluonteisuus tuotantoseisokin jälkeen. Vertailukaudella liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen, koska komponenttisaatavuuden parannuttua käyttöpääomaeriä pystyttiin kotiuttamaan tehokkaasti keskeneräisestä tuotannosta.

Fokusalueinamme vuonna 2023 ovat erityisesti kannattavuuden parantaminen ja nettovelkaantumisen saattaminen tavoitetasolle, minkä eteen olemme tehneet jo alkuvuonna hyvää työtä. Nettovelan määrä nousi Q3:n aikana 1,1 milj. eurolla, mutta kokonaisuutena nettovelan määrä on vähentynyt vuoden alusta 2,2 milj. eurolla. Olemme saaneet parannettua liiketulosta vertailukauteen nähden ja nettovelkaantuneisuus on laskenut alkuvuoden aikana 134,1 %:sta 108,4 %:iin (128,9).

Yleisen taloudellisen epävarmuuden vaikutus näkyi tilausvirtojen heikentymisenä vertailukauteen nähden. Saatujen tilausten arvo laski vertailukaudesta ollen 7,4 milj. euroa (13,6). Tilauskanta oli vertailukauden lopussa 22,4 milj. euroa (42,7), mikä on pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella. Kysynnän lasku on näkynyt kaikissa tuoteryhmissä. Viennin osuus kauden lopussa oli 62,2 % (63,7).

Myös kolmannen vuosineljänneksen aikana olemme yhdessä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa edelleen kehittäneet liiketoimintaamme, ja suunta on normaali kausivaihtelu huomioiden oikea. Jatkamme tätä työtä edelleen vastataksemme asiakkaiden odotuksiin paremmin.

Julkaisimme taloudelliset tavoitteet ja strategian vuosille 2024-2028. Työ tavoitteiden toteuttamiseksi on alkanut.

Marko Pekkola