Ajankohtaista

Kesla Oyj:n taloudelliset tavoitteet ja strategia vuosille 2024-2028

Kesla on vastuullinen kumppani, jonka missiona on kehittää uusia työkoneita, teknologiaa ja palveluita asiakkaidensa kestävään menestykseen.

Yhtiön visio kiteytyy uudessa sloganissa ”Your Responsible Partner”. ”Your” kertoo, että työskentelemme asiakasta varten. ”Responsible” korostaa vastuun kantamista olipa kyse sitten työntekijöistä, asiakkaista, toimittajista, ympäristöstä tai yhteiskunnasta. ”Partner” sanalla haluamme korostaa tavoitettamme vahvoista ja pitkäaikaisista kumppanuuksista.

Strategiakaudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Kesla on määritellyt kolme strategista teemaa, jotka ohjaavat yhtiön toimintaa ja valintoja: rohkea uudistuminen, kannattava kasvu ja yhdessä menestyminen. Strategiaa toteutetaan jatkossakin kolmen liiketoiminta-alueen kautta: traktorivarusteet, auto- ja teollisuusnosturit sekä puunkorjuulaitteet.

Uudistumme rohkeasti

Kehitämme uusia työkoneita ja niihin liittyviä palveluita, joiden avulla asiakkaamme voivat menestyä kestävästi. Kasvatamme osaamistamme ja etsimme myös strategisia yhteistyökumppaneita. Lisäämme digitaalista kyvykkyyttämme ja hyödynnämme suunnitelmallisesti digitalisaatiota asiakasrajapinnassa ja organisaation sisäisissä prosesseissa sekä tuotteissa.

Kasvamme kannattavasti

Parannamme tuotantomme toimitusvarmuutta sekä investoinnein että strategisin yhteistyökumppanuuksin. Ylläpidämme ja kehitämme kannattavaa valituille asiakassegmenteille suunnattua tuoteportfoliota. Olemme vahvasti läsnä valituilla fokusmarkkinoilla Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Olemme myös valmiita aktiiviseen rooliin toimialamme konsolidaatiossa.

Menestymme yhdessä

Toimintamme perustuu tyytyväisiin asiakkaisiin ja pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Teemme työtä yhdessä ja vastuullisesti asiakkaidemme menestyksen eteen. Kasvatamme organisaatiomme ja yhteistyöverkostomme osaamista mahdollistaen asiakkaidemme, meidän ja kumppaneidemme menestyksen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Strategian kulmakivet ovat:

  • Kilpailukykyinen, asiakkaiden kehittyviä tarpeita palveleva tuote- ja palveluvalikoima.
  • Vahva myynti ja markkinointi paikallisten kumppaneiden kanssa.
  • Toimitusvarma, laadukas ja tehokas tuotanto yhdessä kumppanien kanssa.
  • Digitaalisuus ja vastuullisuus kasvun tukena.
  • Osaava ja yhdessä menestyvät Kesla-tiimi.

Toimitusjohtaja Marko Pekkola kommentoi:

Marko Pekkola

- Osaava ja kehittyvä Kesla-tiimimme yhdessä kumppaniverkostomme kanssa tarjoaa asiakkaillemme laadukkaita ja kestäviä tuotteita ja palveluita, jotka tehostavat asiakkaidemme liiketoimintaa ja auttavat heitä menestymään. Asiakkaidemme menestyessä myös me menestymme.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Uskomme markkinoiden kasvavan strategiakaudella kaikkien liiketoiminta-alueidemme tuotteiden osalta. Kestävät ja kehittyvät tuotteet sekä vastuullinen tuotanto mahdollistavat asiakkaillemme kestävässä kehityksessä menestymisen.

Tavoittelemme strategiakaudella 2024–2028 voimakasta liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua. Kannattavalla liiketoiminnalla vakautamme yhtiön taloudellisen kehityksen sekä luomme lisäarvoa sidosryhmillemme ja kasvatamme omistaja-arvoa.

Olemme tehneet päätöksen keskittyä ammattikäyttöön tarkoitettujen työkoneiden markkinoihin Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa, joissa näemme eniten tilaa kannattavalle kasvulle. Odotamme liikevaihdon kasvavan voimakkaasti kaikissa liiketoiminnoissamme teollisuus- ja City-nostureiden, uusien traktorivarustetuotteiden ja harvesterikourien ajaessa kasvua, ja käyttökatteemme paranevan volyymin kasvun myötä.

Tehostamme strategiakaudella omaa toimintaamme ja kehitämme toimitusvarmuuttamme investoinnein sekä strategisin yhteistyökumppanuuksin. Olemme myös valmiita luopumaan ydinliiketoimintaamme kuulumattomista toiminnoista sekä ottamaan aktiivisen roolin toimialan konsolidaatiossa yhtiömme tulevaisuuden kasvun mahdollistamiseksi​.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Kasvu

  • Liikevaihdon kaksinkertaistaminen strategiakauden aikana.

Kannattavuus

  • Käyttökate yli 10 prosenttia.

Rahoitusasema

  • Taserakenne: omavaraisuusaste yli 40 % ja nettovelkaantumisaste alle 50 %.
  • Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet arvioidaan suhdannekierron yli eikä niitä voi pitää minkään vuoden markkinaohjeistuksena.

Keslan osingonjakopolitiikka

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Ei muutosta aiempaan: Keslan osingonjakopolitiikka ottaa huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat investointi- ja rahoitustarpeet. Yhtiö pyrkii jakamaan, rahoitusaseman niin salliessa, noin 40 % vuosittaisesta tuloksestaan.