Kuljetus

Suomalaisten autoilijoiden kiinnostus sähköauton hankkimiseen säilynyt korkeana

Autoilijoiden kiinnostus täyssähköauton hankintaan on noussut hieman viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, ilmenee K-Auton teettämästä Autoilun suunta -tutkimuksesta. Yli 60 prosenttia kiinnostuneista on myös sitä mieltä, että sähköauton hankintatuki vaikuttaisi merkittävästi päätökseen ostaa sähköauto.

sähköauton hankinta

Noin kolmannes (29 %) suomalaisista autoilijoista on tällä hetkellä kiinnostunut täyssähköauton hankinnasta, paljastaa K-Auton toteuttama Autoilun suunta -tutkimus, jossa selvitettiin suomalaisten autoilijoiden näkemyksiä autoiluun ja liikenteeseen. Viime vuonna vastaava luku oli 28 prosenttia. Kun kysyimme, kuinka moni olisi kiinnostunut täyssähköauton hankinnasta seuraavan viiden vuoden aikana, määrä nousee viime vuoden tavoin jo 40 prosenttiin.

Autoilijoiden yleinen suhtautuminen täyssähköautoihin on myös noussut myönteisessä mielessä viime vuoteen verrattuna. Nyt jopa puolet vastaajista suhtautuu positiivisesti täyssähköautoihin, kun viime vuonna luku jäi hieman alle 50 prosentin. Yksittäisistä syistä ekologisuus ja edulliset käyttökustannukset ovat selvästi suurimmat syyt positiiviseen suhtautumiseen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kielteisesti suhtautuviakin on edelleen, mutta suhtautuminen on muuttunut vuoden aikana kuitenkin enemmän positiiviseen kuin negatiiviseen suuntaan.

- Tutkimuksen tulokset ovat varsin myönteistä luettavaa ensinnäkin siksi, että liikenne kyllä sähköistyy ja myönteiset asenteet vauhdittavat kehitystä. Toisekseen olen iloinen siitä, että tutkimuksen luvut nousivat siitäkin huolimatta, että yleinen taloustilanne Suomessa on tällä hetkellä jopa haastavampi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, toteaa Keskon autokaupan toimialajohtaja Sami Kiiski tuloksista.

Hankintatuki tärkeä kädenojennus

Paljon julkisuudessakin puhuttanut sähköautojen hankintatuki loppui vuodenvaihteessa. Tutkimukseen vastanneiden kanta aiheeseen on kuitenkin lukujen valossa selvä: 65 prosenttia tällä hetkellä täyssähköautosta kiinnostuneista on sitä mieltä, että hankintatuki vaikuttaisi merkittävästi päätökseen hankkia sähköauto.

Kun huomioidaan kaikki vastaajat riippumatta heidän kiinnostuksestaan hankkia sähköauto, luku nousee tuolloinkin 41 prosenttiin.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Kaikissa toimenpiteissä olisi keskeisintä kehittää autoilua vähäpäästöisempään ja turvallisempaan suuntaan. Se onnistuu tehokkaimmin laskemalla kohta yli 13 vuotta vanhan autokantamme keski-ikää. Suomessa tarvitaan nuorennuksen vauhdittamiseen useita toimenpiteitä, joista hankintatuki voisi olla yksi kädenojennus kuluttajien suuntaan, Kiiski sanoo.

Vastuullisuuden merkitys korostunut

K-Auto kysyi myös valintakriteerejä täyssähköauton hankinnassa. Tärkeimmiksi nousivat riittävä toimintamatka, eli akun riittävyys (89 %) hyvät latausmahdollisuudet kotona (85 %) sekä auton käyttökustannukset (85 %).

- Suomalainen autoilija on hyvin käytännönläheinen ja kaipaa vaivatonta liikkumista arjessa. Kun akkujen latausnopeudetkin ovat kehittyneet hyvin, kannattaa auton toimintasädettä vertailla suhteessa omaan päivittäiseen ajomäärään. Sähköautoilija ei välttämättä edes tarvitse latausmahdollisuutta kotipihaan, sillä esimerkiksi K-Latauksen latausverkosto kasvaa vielä tämän vuoden aikana 300 asemaan ympäri Suomea, Sami Kiiski muistuttaa.

Tärkeä teema autoilijoille on myös vastuullisuus, jonka merkitys on kasvanut viime vuodesta entisestään. 63 prosenttia autoilijoista pitää vastuullisuutta tärkeänä autoillessaan, ja lähes puolet (47 %) miettii itse autoilun vastuullisuutta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Aihetta pohtivat etenkin alle 25-vuotiaat, 65–74-vuotiaat autoilijat sekä naisautoilijat. Vastuullisuudessa mietityttävät etenkin liikenneturvallisuus, valmistukseen tarvittavat raaka-aineet sekä liikenteen päästöt. - Liikenteen päästöjen vähentämiseksi on tehtävä päivittäin valintoja niin yksilöinä kuin yrityksinä. Aiomme kantaa oman kortemme kekoon jatkossakin, Kiiski päättää.