Metsäteollisuus

Kinttusalmensuolle suojelualue osana Helmi-elinympäristöohjelmaa

Tornator ja Pohjois-Savon ELY-keskus ovat sopineet 48 hehtaarin laajuisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Sonkajärven Kinttusalmensuolle.

kinttusalmensuo

Suojeltava alue muodostuu pääosin luonnontilaisten keski- ja vähäravinteisten rämeiden ja nevojen sekä kivennäismaiden muodostamasta kokonaisuudesta. Alue on osa maakunnallisesti arvokasta laajaa luonnontilaista Kinttusalmensuota. Suolla esiintyy edustavaa suolintulajistoa kuten riekko, liro, valkoviklo, kapustarinta, pikkukuovi ja keltavästäräkki.

- Kinttusalmensuo on osa Suomen luonnonsuojeluliiton SuoMaa 2016 sekä Suomen 100 luontohelmeä -suojeluehdotuksia. Ehdotusalueesta 44 hehtaaria suojeltiin osana Tornatorin Luontolahjani 100-vuotiaalle Suomelle -kampanjaa vuonna 2017 ja nyt suojelua laajennettiin myös muihin alueen suojelunarvoisiin osiin, kertoo Tornatorin ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Suojelu mahdollistaa suo- ja metsäluonnon säilyttämisen alueella luonnontilaisena. ELY-keskus pyrkii neuvottelemaan suojelualueiden perustamisesta suon muidenkin maanomistajien kanssa. Helmi-ohjelman kautta on suojeltu soita vuosina 2020–2023 jo yli 2400 hehtaaria Pohjois-Savossa, josta Tornatorin 673 hehtaarin osuus on merkittävä, kertoo Pohjois-Savon ELY-keskuksen luonnonsuojelun ylitarkastaja Toni Nevalainen.

- Suomen luonnonsuojeluliitto on jo pitkään esittänyt suojelu- ja ennallistamistoimia Suomenselän-Maanselän vedenjakaja-alueelle, joka muodostaa merkittävän ekologisen yhteyden idän ja lännen välille. Uusi luonnonsuojelualue Kinttusalmensuolla osaltaan parantaa alueen suojelutasoa, kytkeytyneisyyttä ja lajiston tilaa. Metsätalous, turvetuotanto ja muu luonnonvarojen käyttö on muuttanut luontoamme voimakkaasti viimeisen puolen vuosisadan aikana. Jäljellä olevat luonnontilaiset suot ja metsät ovat edelleen vaarassa pirstoutua. Liian pienissä elinympäristöissä lajien on kuitenkin vaikea selviytyä. Kinttusalmensuon lisäsuojelu on tervetullut suojelualueiden verkostoon, lisää Suomen luonnonsuojeluliiton hallituksen puheenjohtaja Hanna Halmeenpää.

kinttusalmensuo