Metsäkoneurakointi

Mikkeliläiselle metsäkoneenkuljettaja Aki Haliselle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

Ristiinan Metsäpalvelu Oy:n metsäkoneenkuljettaja Aki Haliselle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa.

Aki Halinen

Stipendiä esittivät Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaan toimistopäällikkö Tuula Hietanen, toiminnanjohtaja Suvi Kokkola, korjuuesimies Toni Nevalainen ja metsäasiantuntija, Antti-Ville Salomaa sekä Ristiinan Metsäpalvelu Oy:n yrittäjä Jonne Silkala.

Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa:

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

”Aki suhtautuu työntekoon esimerkillisellä asenteella. Mitään työtä ei katsota halveksivasti, vaan kaikki ovat yhtä tärkeitä tehtäviä. Hän vastaa omasta tekemisestään, ottaa palautteen työstään hyvin vastaan ja ottaa tarvittaessa oppiakin. Aki on erittäin ahkera ja uuttera työmies. Hän hoitaa työnsä aina tunnollisesti ja hyvin. Aki on kuljettanut ristiinalaisten metsistä pitkän pinon puita vastuullisesti tienvarteen. Häneltä saa neuvoja, miten mistäkin paikasta on puut aiemmin saatu pois ja niistä neuvoista voi itse ottaa oppia. Aki on pidetty tekijä niin urakanantajan, urakoitsijan kuin maanomistajienkin keskuudessa.”

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja.

Stipendin myöntämisperusteina ovat:

  • itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
  • vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
  • oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
  • sekä rehdin ja luotettavan metsämies- ja metsänaishengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa ja lahjoitusvaroja alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.