Metsäkoneurakointi

LOGSETIN TOIMITUSJOHTAJA VAIHTUU

Logset Oy:n toimitusjohtaja Jussi Malmi siirtyy toisen työnantajan palvelukseen 1.2 lukien.

Uuden toimitusjohtajan haku on käynnissä ja yhtiön hallitus uskoo valinnan olevan selvä lähiviikkojen aikana.

Logsetin hallitus ja henkilöstö kiittävät Jussi Malmia hyvin tehdystä työstä ja toivottavat menestystä hänen valitsemiensa uusien haasteiden parissa.