Ajankohtaista

Ponssen liikevaihto ja tulos kasvoivat 2019

Toimitusjohtaja Juho Nummelan mukaan Ponssen vuosi alkoi erittäin kovalla kysynnällä ja tilausvirralla, mutta metsäkonemarkkina rauhoittui selvästi loppuvuotta kohden.

-Pystyimme haastavasta markkinatilanteesta huolimatta kasvattamaan liikevaihtoa sekä saavuttamaan yli kymmenen prosentin kannattavuuden ja 43 miljoonan euron rahavirran. Valmistimme uudistuneessa tehtaassamme ennätysmäärän metsäkoneita. Vuoden sisällä luovutettiin asiakkaillemme sekä 14 000. että 15 000. Vieremällä valmistettu PONSSE, Nummela kommentoi.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

-Tilausvirtamme vuonna 2019 oli kaksijakoinen. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla saavutimme tilausvirrassa kaikkien aikojen ennätyksen. Toisella vuosipuoliskolla talouden epävarmuudet alkoivat realisoitua myös metsäkoneiden kysynnässä. Samalla Keski-Euroopan kaarnakuoriaistuhot vaikuttivat globaaleihin puumarkkinoihin ja heikensivät asiakkaiden investointiaktiivisuutta useilla markkina-alueilla. Emme yltäneet vertailukauden ennätyksellisiin tilausvirtoihin ja tehtaan toimitusajat lyhentyivät tilausvirran tasaantuessa. Vuoden päättyessä tilauskantamme oli edelleen hyvä 256,8 (294,9) miljoonaa euroa.

-Metsäkoneiden kokonaismarkkina kasvoi erityisesti Ruotsissa ja Suomessa. Ruotsi palasi aiempaan asemaansa maailman suurimpana tavaralajimenetelmän metsäkonemarkkinana ohittaen Venäjän. Venäjän markkina jatkoi hyvällä tasolla, kasvun ollen kuitenkin vaatimattomampaa. Arviomme mukaan tavaralajimenetelmän kokonaismarkkina oli suurempi kuin koskaan aiemmin, noin 4 500 metsäkonetta.

-Kaikki liiketoiminta-alueemme kasvoivat katsauskaudella tasaisesti vaihtokonemyyntiä lukuunottamatta. Uusien koneiden myynti kehittyi hyvin tehtaan tuotantomäärien kasvaessa ja huoltopalveluliiketoiminta kasvoi kohtuullisesti. Vaihtokonemarkkinat olivat selvästi vertailukautta haastavammat ja myynti jäi hieman vertailukaudesta. Emme päässeet vaihtokonemyynnissä kasvutavoitteisiimme, mutta vaihtokonevarastomme kierto pysyi edelleen hyvällä tasolla.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Ponssen kumulatiiviseksi liikevaihdoksi muodostui vuonna 2019 historiallisen korkea 667,4 (612,4) miljoonaa euroa ja liikevoitoksi 67,3 (61,7) miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihdon kasvu oli 9,0 prosenttia ja liikevoiton kasvu 9,1 prosenttia vertailukauteen nähden. Liikevoittoprosentti oli katsauskaudella 10,1 (10,1) prosenttia ja liiketoiminnan rahavirta 42,9 (59,2) miljoonaa euroa.

-Haasteellinen komponenttisaatavuus vaikutti toimintaamme nostaen loppuvuodesta Vieremän tehtaan varastoarvoa. Käyttöpääoman osalta kaikissa yhtiömme varastoissa on tehostamisen varaa, Nummela jatkaa.

-Vieremän tehtaamme onnistui vaikeasta vuodesta huolimatta hyvin. Uusi tehdas toimii tehokkaasti ja valmistusverkostomme kehittyy jatkuvasti. Vuoden 2019 kuluessa teimme investointeja sekä tehtaalla että huoltopalveluverkostossa. Tehtaan investoinnit kohdistuivat erityisesti logistiikan automaatioon ja mittausjärjestelmiin. Palveluverkostossamme investoimme Mikkelin uuteen huoltopalvelukeskukseen ja Pietarin koulutuskeskukseen, joka on merkittävä askel koulutuspalveluidemme jatkuvassa parantamisessa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

-Kehitämme Ponssea pitkäjänteisesti tukeaksemme asiakkaidemme liiketoimintaa ja varmistaaksemme toimintamme jatkuvuuden. Toiminnan ja tuotteiden jatkuva uusiutuminen on tärkeää. Vuodesta 2010 lähtien olemme nousujohteisesti investoineet tuotekehitykseemme noin 120 miljoonaa euroa ja käyttöomaisuuteemme noin 215 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 aikana saatoimme sarjavalmistukseen suuren määrän uutuustuotteita kiivaan lanseerausvuoden jälkeen. Uudet konemallit on otettu markkinoilla erittäin hyvin vastaan ja niiden myynti on lähtenyt vilkkaasti liikkeelle. Panostuksemme kestävän kehityksen mukaisiin puunkorjuuratkaisuihin ja niihin liittyviin teknologioihin jatkuvat. Näin vastaamme omalta osaltamme kestävän metsätalouden tarpeisiin, toimitusjohtaja Nummela päättää.