Metsätrans-Lehti Oy
  • Metsäkoneurakointi
  • Puutavara-autoilu
  • Metsäteollisuus
  • Kuljetus
  • Ajankohtaista
  • Tapahtumat
  • Metsätrans

Saarijärveläiselle metsäasiantuntija Jukka Oittiselle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

Kangasniemeläiselle metsäasiantuntija Mikko Piisolalle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

Kalle Kärhä metsäteknologian professoriksi

Metsämiesten Säätiö haluaa Unescon tunnistavan suomalaisen metsäsuhteen

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Taksonomia-säädöksen vastustaminen välttämätön päätös Suomelle

Uusi tauti, etelänversosurma, havaittu Suomessa ensimmäisen kerran syksyllä 2021

MTK ry: Metsätaloutta uhkaa katastrofi – hallituksen on kaadettava EU taksonomia

Maa- ja metsätalousvaliokunnan sd-edustajat: Oikea päätös, että Suomi vastustaa taksonomia säätelyä - Metsätalouden on pysyttävä kansallisissa käsissä

Tornator osallistuu ilmastotalkoisiin – ilmasto-ohjelma lisää puuston hiilensidontaa ja metsien käytön korvaavuusvaikutuksia

Hallitus ehdottaa muutoksia ajoneuvojen hankinta- ja muuntotukiin – tavoitteena edistää sähkön ja kaasun käyttöä liikenteessä

MTK ry: Toimivat keinot laajempaan käyttöön – metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ei tarvita taikatemppuja

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola esittää tuulivoimalakia, metsäpaneelin perustamista ja metsäverotuksen uudistamista

Kuhmolaiselle korjuuesimies Mikko Heikkiselle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

Metsähallituksen Mikko Hermanni Heikkiselle "Työyhteisön hyvä tyyppi" -stipendi

Metsähallituksen Petra Kovalle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

Kajaanilaiselle tietojärjestelmäasiantuntija Tuomo Toloselle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

Finn­fund käyn­nis­tää kan­sain­vä­li­sen met­säa­loit­teen – ta­voit­tee­na si­joit­taa 500 mil­joo­naa dol­la­ria Af­ri­kan kes­tä­vään met­sä­ta­lou­teen

Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen jyväskyläläiselle tie- ja oja-asiantuntija Ville Pätyselle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

Koneyrittäjien Suominen: Metsänparannuksen yhteishankkeet tarvitsevat kokoonjuoksijan

Suomen metsäkeskuksen Niina Perkkiölle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

MTK ry: EU:n kestävän rahoituksen taksonomia on vahingollinen Suomen metsätaloudelle – Suomen tulee äänestää asetusta vastaan

Viron Metsähallituksen pääjohtaja: Metsäsektoria ei kuunnella EU:n päätöksenteossa riittävästi

Tuhkalannoitus mullistaa puuston kasvun suometsissä