fbpx
 

Koneyrittäjät: Työkoneiden polttoaineverotusta ei pidä kiristää

Koneyrittäjät: Työkoneiden polttoaineverotusta ei pidä kiristää

Maarakennuksen, metsäalan ja turvetuotannon työkoneissa käytetään polttoaineena kevyttä polttoöljyä, jota verotetaan liikennepolttoaineita kevyemmin. Työkonepolttonesteen alemmalle verokannalle on kestävät perusteet eikä niitä pidä horjuttaa, vaatii Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola.  - Julkisuudessa on esitetty tulkintoja, että työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn liikennepolttonesteitä alempaa verokantaa voitaisiin pitää yritystukena. Lähtökohtaisesti en voi mitenkään käsittää tällaista tulokulmaa, koska verotukselle ei löytyne kattoa ja lisäksi työkonepolttonesteen verotus on jo entuudestaan meillä kireämpää kuin olisi välttämätöntä, sanoo Peltola. -On muistettava, että työkoneiden polttonesteiden valmisteveroa on korotettu viime vuosina poikkeuksellisen taajaan, sekä vuoden 2017 että 2018 alusta yhteensä 14 prosenttia lähinnä fiskaalisin perustein. Työkoneissa käytettävän kevyen polttoöljyn liikenteen polttonesteitä alempi verokanta perustuu EU-lainsäädäntöön (2003/96/EY 8 artikla). Se on yhteiskunnallisesti perusteltua paitsi koko EU:ssa etenkin Suomessa, missä kylmyys sekä jää- ja lumiolosuhteet kasvattavat työkoneiden polttoainekulutusta. Polttoainetta kuluu maarakennus-, puunkorjuu- ja turvealan koneurakoinnissa runsaat 200 miljoonaa litraa vuodessa. Työkonepolttoaineen verotuksen kiristäminen esimerkiksi nykydieselin tasolle johtaisi arviomme mukaan vuodessa noin 75 miljoonan euron lisälaskuun pelkästään koneurakoinnissa. Maarakentamisessa on kyse pääasiassa julkisin varoin tapahtuvasta infrastruktuurirakentamisesta kuten tierakentamisesta sekä metsänparannustoiminnasta, joten lisäkustannukset kohdentuisivat julkisten varojen käyttöön. -Teiden ja väylien rakentaminen ja kunnossapito kallistuisi tilanteessa, jossa määrärahat eivät nykyiselläänkään riitä riittävän palvelutason ylläpitoon, Peltola toteaa. Mikäli työkoneiden polttonesteiden valmisteveroa edelleen korotettaisiin, lisäkustannus heikentäisi metsäteollisuutemme kilpailukykyä sekä metsäkoneurakoinnin ja metsätalouden kannattavuutta. Myös kotimaisen bioenergian kilpailukyky heikkenisi suhteessa tuontipolttoaineisiin tuotantokustannusten kasvaessa. Näin aiheutettaisiin lisäkustannuksia uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntämiselle. Koneurakoinnissa polttonesteiden kulutusjousto on olematon. Työkonekäytössä polttonesteitä käytetään vain tarpeeseen ja moottoritekniikan kehittymisen myötä joka tapauksessa pyritään vähentämään moottoreiden polttonesteen kulutusta.  - Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn liikenteen polttonesteitä alemmalle verokannalle on kiistattomat yhteiskunnalliset perusteet eikä niiden korottamiselle ole kestäviä perusteita. Monet syyt päinvastoin puoltaisivat niiden verotuksen keventämistä, Peltola sanoo.

Muita aiheeseen liittyviä