fbpx
 

SKAL ry: Hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi on panostettava myös tiestöön

SKAL ry: Hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi on panostettava myös tiestöön

Liikenneturvallisuuden nollavision ja liikenteen päästövähennysten saavuttamiseksi on kehitettävä voimakkaasti tieverkkoa. Yhden tiekilometrin parantamisella on erinomainen panos–tuotos -suhde, sillä tieverkkoa käyttävät kaikki, muistuttaa kuljetusyritysten edunvalvoja SKAL. Hallitusohjelman kirjaukset kuljetuspalveluiden tilaajan selvitysvelvollisuuden laajentamisesta ylikuormiin parantavat kuljetusmarkkinoita torjumalla harmaata taloutta.

Hallitusohjelman 300 miljoonan euron vuotuinen tasokorotus perusväylänpitoon on välttämätöntä, ja pääpainon on oltava tiestöllä. Kesäkuussa julkistettavassa lisäbudjetissa luvataan käynnistää merkittäviä liikennehankkeita. SKAL odottaa merkittäviä tieinvestointeja, jotka osaltaan varmistavat ympäristö- ja liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamista.

Hallitusohjelmassa tunnustetaan se tosiasia, että raskaassa liikenteessä pääasiallinen käyttövoima on vielä pitkään nestemäinen diesel. Ympäristöystävällisten diesellaatujen yleistymiseksi hallitus selvittää ”ammattibiodieselin” käyttöönottoa ja ryhtyy valmistelemaan vinjettimaksua raskaalle liikenteelle. Nämä ovat maanteiden tavaraliikenteen kannalta järkeviä linjauksia. Hallitusohjelmassa mainittua polttoaineveron korotusta ei voida toteuttaa ilman että samanaikaisesti otetaan käyttöön ammattidiesel-malli. Näin varmistetaan, että Suomen logistiikkakustannukset eivät nouse kilpailukyvyn esteeksi. Ammattidieselin avulla voidaan myös edesauttaa raskaan liikenteen siirtymää kalliimpiin biopohjaisiin diesellaatuihin. Tavaraliikenteen käyttämän dieselin verotasoa ei missään nimessä voida rinnastaa yritystukiin.

– Suomi tarvitsee tieinvestointeja, joilla on vaikutusta meistä jokaisen liikkumiseen ja liikenneturvallisuuteen. Yksin raiteilla me emme pärjää, sanoo puheenjohtaja, talousneuvos Teppo Mikkola.