fbpx
 

Uusia mahdollisuuksia metsäkoneenomistajille MaxiFleetin älykkäillä toiminnoilla

Uusia mahdollisuuksia metsäkoneenomistajille MaxiFleetin älykkäillä toiminnoilla

MaxiFleet on verkkopohjainen Fleet Management -järjestelmä metsäkoneille, joka mahdollistaa koneen ohjausjärjestelmän tietojen visualisointiin. Yksi MaxiFleetin suurista uutuuksista on päivitetty kohteenhallinta, jossa nyt on mahdollista hoitaa ja automatisoida hallinnollinen työ toimistosta, matkapuhelimesta tai kotoa. Muita koneenomistajan työtä helpottavia ja kannattavuutta parantavia toimintoja ovat etätuki ja päivitetty koneanalyysi. Ohjaus- ja informaatiojärjestelmä MaxiXplorer on avain MaxiFleetin kaikkiin etuihin. MaxiXplorerissa on erilaisia tietoja tuotannosta, käytönseurannasta, koneen tilasta jne. Nämä tiedot kerätään automaattisesti ja visualisoidaan MaxiFleetissa, mikä mahdollistaa tehokkaan ja kannattavan seurannan. Koska järjestelmä on verkkopohjainen, metsäkoneenomistajalla on pääsy koneidensa kaikkiin tietoihin ajasta ja paikasta riippumatta. Tilanteita varten, joissa kuljettaja ei ole matkapuhelinverkon peittoalueella, on uusi Offline Sync -toiminto, joka tallentaa kaikki tiedot sovellukseen ja synkronoi ne automaattisesti MaxiFleetiin, kun kuljettaja on jälleen peittoalueella. Yksi MaxiFleetin suurista uutuuksista on päivitetty kohteenhallinta, jossa nyt on mahdollista hoitaa ja automatisoida suurin osa hallinnollisesta työstä toimistosta, matkapuhelimesta tai kotoa. Kohde voidaan valmistella niin, että kaikki on valmista kuljettajan saapuessa koneelleen – mikä säästää työaikaa ja parantaa näin kannattavuutta. Tämän jälkeen kohdeyhteenvedossa on mahdollista seurata työn etenemistä kaikissa kohteissa. Siinä näytetään eri karttakerroksissa tietoja kohteesta: hakatun ja kuljetetun tilavuuden osuudet, keskiarvorungot ja tukkien purkupaikkojen kartta. Lisäksi tietystä kohteesta on mahdollista luoda nopeasti raportteja. Vertaamalla esimerkiksi kohteen luonnin yhteydessä arvioituun tilavuuteen saadaan helposti yleiskuva, kuinka paljon kohteessa on vielä työtä jäljellä, ja työtä voidaan tehostaa entisestään. Kohteenhallinnalla on sen jälkeen helppo seurata kohdetta sekä tuotannon osalta että kartalla. Toinen metsäkoneenomistajan työtä helpottava kätevä toiminto on etätuki, jossa Komatsu Forestin asiantuntijat muodostavat yhteyden asiakkaan koneeseen ja suorittavat vianmäärityksen kauko-ohjaamalla konetta. Etätuki säästää sekä aikaa että rahaa, koska kalliit matkat voidaan välttää, ja samalla Komatsu Forestin asiantuntijat ovat aina helposti käytettävissä. Etäyhteyden avulla teknikko voi esimerkiksi antaa koulutusta, suorittaa vianmäärityksiä, tehdä uusia koneasetuksia ja päivittää ohjelmiston. Tuloksena on helposti saatavilla oleva ja nopea tuki, mikä minimoi samalla seisokit. Toinen tärkeä tekijä kannattavuuden parantamiseksi on tehdä seurantaa, missä päivitetty koneanalyysitoiminto on hyvä apuväline. Toiminnon avulla asiakas saa tehokkaasti yleiskuvan koneistaan ja niiden tiloista, teknisestä käyttöasteesta ja tärkeistä avainluvuista. Seurantakohteita voivat olla esimerkiksi tuotanto, käyttö, moottori, akku, vaaka ja hakkuulaite. Tietoja voidaan suodattaa mm. kuljettajan, kohteen ja aikavälin mukaan. Öljyanalyysit lisätään automaattisesti ja visualisoidaan MaxiFleetissä. Lisäksi tärkeät tapahtumat, kuten suoritettu huolto tai hakkuulaitteen vaihto, näytetään järjestelmässä. MaxiFleetistä on saatavana kolme käyttötasoa: Base, Advanced ja Advanced Plus. Asiakkaan tarpeiden mukaan on mahdollista valita parhaiten soveltuva taso. Joidenkin edellä mainittujen toimintojen edellytyksenä on Advanced tai Advanced Plus.

Muita aiheeseen liittyviä