Forest Machinery

Ponssen osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2023: Metsäkoneiden kysyntä heikkeni

Ponsse Oyj:n liikevaihto heinä-syyskuussa oli 169,2 (178,5) miljoonaa euroa, liikevoitto 6,5 (13,0) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 3,9 (7,3). Tammi-syyskuussa liikevaihto oli 579,0 (530,5) miljoonaa euroa, liikevoitto 33,4 (34,9) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 5,8 (6,6). Tilikauden tulos oli 0,80 (0,86) euroa. Tilauskanta oli 278,1 (365,5) miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. Ponsse julkaisi uuden tulosohjeistuksen 18.10.2023, jonka mukaan yhtiön euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2023 samalla tasolla kuin jatkuvien toimintojen liikevoitto vuonna 2022 (46,6 miljoonaa euroa). Ponsse on luokitellut myydyt Venäjän toiminnot myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja raportoinut ne lopetettuina toimintoina. Osavuosikatsauksen luvut koskevat jatkuvia toimintoja.

Ponsse Scorpion

Toimitusjohtaja Juho Nummela:

Juho Nummela

Metsäteollisuuden kysynnän heikentyminen ja yleinen epävarmuus vaikuttivat PONSSE-metsäkoneiden kysynnän heikentymiseen kuluneen neljänneksen aikana. Kolmannella neljänneksellä saadut tilaukset olivat noin 153,1 miljoonaa euroa. Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden lopussa 278,1 (365,5) miljoonaa euroa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Asiakkaidemme työtilanne on kohtuullisen hyvä, mutta hakkuumäärien odotetaan laskevan kuluvan vuoden aikana. Markkinatilanteen heikentyminen näkyy tilauskannan supistumisena tehtaan tuotantovolyymien ollessa edelleen lähes normaalilla tasolla. Osien ja komponenttien saatavuus on parantunut merkittävästi, kun kysyntä toimittajiemme eri liiketoiminta-alueilla on laskenut.

Yhtiön kuluneen neljänneksen liikevaihto oli 169,2 (178,5) miljoonaa euroa. Uusien koneiden laskutus jäi vuoden takaisesta, mutta saimme vaihtokoneita hyvin toimitukseen ja vaihtokoneiden liikevaihdon hyvään kasvuun. Teknologiayhtiömme Epec oli hienoisessa kasvussa. Saimme kuluneen neljänneksen aikana päätökseen Venäjän tytäryhtiömme myyntiprosessin.

Suhteellinen kannattavuutemme oli kuluneella neljänneksellä heikko 3,9 (7,3) prosenttia. Kannattavuuteen vaikuttivat sitkeä inflaatio, yhtiön liikevaihdon kehittymistä nopeampi liiketoiminnan kulujen kasvu ja tytäryhtiömme Ponsse Latin America Ltda:n operatiivisten haasteiden odotettua hitaampi muutos parempaan. Heikentyvään sykliin mentäessä yhtiön kannattavuudessa näkyy myös Venäjän liiketoiminnan poistuminen ja organisaation kulurakenteen haasteet. Liikevaihdon kasvu on tullut heikommin kannattavilta markkina-alueilta.

Yhtiön rahavirta oli -4,8 (-50,8) miljoonaa euroa. Pääomia sitoutui edelleen raaka-ainevarastoihin ja erityisesti vaihtokonevarastoon. Vaihtokonevaraston kasvu taittui kuluneen neljänneksen aikana, mutta sen kierto oli edelleen liian heikolla tasolla.

Varmistaaksemme strategiamme ja tavoitteidemme toteutumisen kehitämme yhtiön operatiivista toimintamallia. Haluamme varmistaa entistä vahvemman asiakaspalvelun, vastata markkinoiden muutokseen ja varmistaa yhtiön kannattavuuden kehityksen muuttuneessa liiketoimintaympäristössä. Operatiivisen toimintamallin kehityksellä tulee olemaan selkeä vaikutus kilpailukykyymme. Ponsse arvioi investointeja erittäin tarkasti, priorisoi tekemistä ja karsii kuluja. Kehityspanostukset kohdistuvat uusien tuotteiden ja teknologioiden kehittämiseen, konsernin tietojärjestelmien kehitykseen ja digitaalisiin palveluihin.