Metsäkoneurakointi

Logsetilla historiansa paras vuosi - Liikevaihdon kasvu 30 prosenttia

Logset harvesteri

Vuonna 2018 Logset Oy:n liikevaihto nousi ennätykselliseen 40.128 miljoonaan euroon (2017: 30.922 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 1, 671 miljoonaan euroon (2017: 0,935 miljoonaa euroa).

Logsetin tuotteiden kysyntä jatkui vahvana Euroopassa läpi vuoden. Voimakkain kasvu saavutettiin kuitenkin Venäjän ja Etelä-Amerikan markkina-alueilla. Hakkuulaitteiden kysyntä ylitti kaikki odotukset ja kiinnostus hybridiharvesteria kohtaa kasvoi entisestään. Kuormatraktorit säilyivät myynnin kivijalkana. Kuluneen vuoden aikana yhtiö toi markkinoille myös ensimmäiset Logset-palvelutuotteet, jotka kasvattivat huoltopalveluiden liikevaihtoa. Yrityksen tilauskanta oli tilikauden lopussa ennätykselliset 19,8 miljoonaa euroa (2017: 7,3 miljoonaa euroa).

Vuonna 2018 Logset panosti kasvun lisäksi operatiivisen toiminnan kehittämiseen. Hankintatoimen tehostamisen ansiosta materiaalikustannusten osuus liikevaihdosta laski edelliseen tilikauteen verrattuna. Materiaali-, varaosa- ja vaihtokonevarastojen kiertonopeus parani merkittävästi ja varastojen euromääräinen arvo laski edellisvuotta alemmaksi kasvusta huolimatta. Materiaalivarastoon tehtiin alaskirjaus ja vaihtokoneiden varastoarvot muutettiin vastaamaan paremmin käypää markkinahintaa uuden arvostuskäytännön mukaisesti.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Panostukset tuotannon laaduntuottokyvyn parantamiseen yhdessä tuotteisiin tehtyjen laatuparannusten kanssa laskivat takuu- ja kampanjakustannuksia merkittävästi. Suorien työvoimakustannusten osuus liikevaihdosta kehittyi epäsuotuisasti tilikauden aikana huolimatta sairaspoissaolojen ja työtapaturmien vähentymisestä. Metsäkonealaa vaivannut komponenttien saatavuusongelma vaikutti myös Logsetiin. Kasvusta ja komponenttien saatavuudesta huolimatta toimitusajat pystyttiin pitämään kohtuullisina.

Tuotekehityspanostukset kohdistuivat uusien Stage-5 päästömääräykset täyttävien tuotteiden kehittämiseen, Smooth Ride -ohjaamojousitusjärjestelmään, laadun parantamiseen, sekä uusiin tuotteisiin jotka lanseerataan vuoden 2019 aikana.

Vuoden lopulla perustettiin tytäryhtiö Logset Inc. Kanadaan, jonka tehtävänä on tukea Pohjois- ja Etelä-Amerikan myyntiä ja asiakastukea.

Logset Oy:n luottoluokitus nousi luokkaan A vuoden 2018 aikana.

-Logsetilla oli erinomainen vuosi. Etenimme lähes kaikilla osa-alueilla suunnitelman mukaisesti ja tulokset ovat sen mukaiset. Kehittyneen operatiivisen toiminnan, ennätyksellisen tilauskannan ja alkuvuonna hyvänä pysyneen kysynnän ansiosta Logset on erinomaisessa asemassa alkavaan vuoteen, kertoo toimitusjohtaja Jussi Malmi.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Toimet tuloskunnon ja operatiivisen toiminnan parantamiseksi jatkuvat 2019 yhdessä tehtaan kapasiteetin nostamisen rinnalla. Vuonna 2019 esiteltävien uusien tuotteiden ja palveluratkaisujen odotetaan vahvistavan Logsetin asemaa entisestään.