• Metsäkoneurakointi
  • Puutavara-autoilu
  • Metsäteollisuus
  • Kuljetus
  • Ajankohtaista
  • Tapahtumat
  • Metsätrans

SKAL Kuljetusbarometri: Yritykset seuraavat polttoaineen kulutusta, päästöjen raportointi ei kovin yleistä

SKALin EU-ohjelma: Logistinen kilpailukyky huomioitava vahvemmin EU-sääntelyssä

SKAL polttoainejakelun päästökaupasta: lisää kuljetuskustannuksia – ammattidiesel saatava käyttöön

Logistiikkaselvitys antaa päättäjille selvän viestin – tarvitaan ohjelma logistisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi

SKALilta uusi ohjelma: Logistiikan digitalisaatiosta tehokkuushyötyjä ja Suomelle kilpailukykyä

Pohjoismaiden kuljetusyrittäjät toivovat pohjoismaista liikenneministerineuvostoa

SKAL Kuljetusbarometri: Kuljetusmäärien väheneminen painaa yritysten taloutta

SKAL ja Metsäteollisuus budjettiriiheen: Vähäliikenteiset tiet pidettävä kunnossa

SKALin kysely: Kaasu on yleisin uusiutuva käyttövoima raskaassa liikenteessä, haasteena puutteellinen jakeluinfra

SKALin Kujala: Hallitusohjelman panostukset tiestöön hyvä suunta, tekoja jo budjettiesityksessä

SKAL Power Truck Show'ssa: Hyväkuntoinen tieverkko ja kuljettajien saatavuus linkittyvät toisiinsa – panostusta tarvitaan

SKAL: Hallitusohjelmassa runsaasti hyviä toimia kuljetuskustannusten alentamiseksi, polttoaineverotuksen keventäminen historiallista, tiestöpanostukset riittämättömiä

SKALin raportti teiden talvihoidosta: Puutteellinen talvihoito aiheuttaa onnettomuuksia ja hidastaa toimituksia

SKAL kuljetusbarometri: Logistiikkapalveluiden ulkoistaminen kasvaa, samoin logistiikka- ja kuljetusyritysten koko – hiilijalanjäljen mittaaminen ja raportointi yhä tärkeämpää

SKAL: Jakeluvelvoitekeskustelu käy kuumana, virheitäkin keskustelussa

SKAL kuljetusbarometri: Tiestön huono kunto on jo haaste yrittäjyydelle – myös kasvavat kustannukset ja osaajapula on ratkaistava

INFRA ja SKAL: Suomi ehtii vielä terästäytyä EU:n väylärahoituksen hakemisessa – on toimittava viipymättä

Kuljetusalan tulevaisuuden näkymät esillä Kuljetus 2023 -suurtapahtumassa

SKALin raportti: Kolmannes kuljetusyrityksistä kärsii osaajapulasta – haasteena kireät koulutusvaatimukset ja oppilaitosten resurssit

Kuljetusyrittäjät seuraavalle hallitukselle: Tieverkon korjausvelka on hoidettava, työvoimapula näkyy myös kuljetusalalla

Kuljetusbarometri: Kuljetusyrittäjät haluavat seuraavalta hallitukselta panostuksia tiestöön ja ammattidieselin käyttöön – jakeluvelvoitteen korotukset peruttava

SKALin Anssi Kujala: Tavaraliikenteen käyttövoimasiirtymä vaatii kilpailukykyvaikutusten huomioimista

Kuljetusyritysten näkymät loppuvuodelle ennakoivat talouden taantumaa – Suomen saavutettavuuden varmistamiseksi ammattidiesel vietävä maaliin nyt