• Metsäkoneurakointi
  • Puutavara-autoilu
  • Metsäteollisuus
  • Kuljetus
  • Ajankohtaista
  • Tapahtumat
  • Metsätrans

Neuvostolta yleisnäkemys EU:n ennallistamisasetuksesta – jäsenmaiden kanta ei riittävän tiukka

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry: Maanviljelijät ja metsänomistajat osoittivat tyytymättömyytensä EU-komissiolle - Europarlamentaarikot ottivat suomalaisten huolet vastaan Brysselissä

MTK kirjelmöi ministeriötä metsäkatoasetuksesta: Valtion annettava nopeasti takeet tiloille, joihin asetus jo iskee

EU:n ehdotus hiilisertifioinnista tervetullut – toimivuus selviää jatkotyössä

Maa- ja metsätalouden taksonomiakriteerit mahdottomia toteuttaa – hallituksen on vaikutettava komission tulevaan linjaukseen

EU:n kestävän rahoituksen alainen esitys monimuotoisuuskriteeristöksi ei huomioi metsien erilaisuutta eikä kansallisia erityispiirteitä

Maankäyttösektoria koskevassa LULUCF-asetuksessa alustava sopu

Nokian Renkaat pakotteiden kohteena

Keväällä julkaistava EU:n ennallistamislaki voi lisätä elinympäristöjen ennallistamistarvetta Suomessa

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Taksonomia-säädöksen vastustaminen välttämätön päätös Suomelle

Metsäteollisuus ja MTK: Suomen hallitus on oikeassa rintamassa – EU-maiden tulee äänestää komission byrokraattista taksonomiaesitystä vastaan

MTK ry: Metsätaloutta uhkaa katastrofi – hallituksen on kaadettava EU taksonomia