• Metsäkoneurakointi
  • Puutavara-autoilu
  • Metsäteollisuus
  • Kuljetus
  • Ajankohtaista
  • Tapahtumat
  • Metsätrans

Sarvamaa EU:n uusista ilmastotavoitteista: "Syynissä tulevat jälleen olemaan metsät ja maatalous"

Metsäteollisuus ry: Biotalous tekee paluun EU:n ilmastopolitiikkaan

EU:ssa alustava sopu raskaan kaluston CO2-päästöistä - Suomelle tärkeät raskaat yhdistelmät huomioitu

Metsäisiä direktiiviluontotyyppejä käsittelevä raportti tuo lisätietoa EU:n biodiversiteettistrategian kansallisten sitoumusten valmisteluun

SKALin EU-ohjelma: Logistinen kilpailukyky huomioitava vahvemmin EU-sääntelyssä

Metsäteollisuus ry: Jäsenmaiden kanta veisi EU:n Pakkaus- ja pakkausjäteasetuksella kohti tuntematonta

Ministeri Sari Essayah: EU:n uudelle metsätiedon keruulle ei tarvetta – pakkausasetus suosii fossiilisten käyttöä

Syke ja Luke tiedottavat: Tarkastelukehikko Suomen luonnontilaisten ja vanhojen metsien tunnistamiseen on valmistunut

Komission monitorointilainsäädäntö on julkaistu – MTK tyrmää komission suunnitteleman valvontajärjestelmän

MTK ry: Uusi säädöshanke pysäytettävä – yksityismetsien tiedot eivät kuulu komissiolle

EU:n ennallistamisasetuksen neuvottelutuloksen riskikohdat tukittava rohkealla ja järkevälinjaisella kansallisella toimeenpanolla

Metsäteollisuus ry: Ennallistamisasetus voi pahimmillaan heikentää kotimaisen puun saatavuutta ja teollisuuden kilpailukykyä

Neuvostolta yleisnäkemys EU:n ennallistamisasetuksesta – jäsenmaiden kanta ei riittävän tiukka

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry: Maanviljelijät ja metsänomistajat osoittivat tyytymättömyytensä EU-komissiolle - Europarlamentaarikot ottivat suomalaisten huolet vastaan Brysselissä

MTK kirjelmöi ministeriötä metsäkatoasetuksesta: Valtion annettava nopeasti takeet tiloille, joihin asetus jo iskee

EU:n ehdotus hiilisertifioinnista tervetullut – toimivuus selviää jatkotyössä

Maa- ja metsätalouden taksonomiakriteerit mahdottomia toteuttaa – hallituksen on vaikutettava komission tulevaan linjaukseen

EU:n kestävän rahoituksen alainen esitys monimuotoisuuskriteeristöksi ei huomioi metsien erilaisuutta eikä kansallisia erityispiirteitä

Maankäyttösektoria koskevassa LULUCF-asetuksessa alustava sopu

Nokian Renkaat pakotteiden kohteena

Keväällä julkaistava EU:n ennallistamislaki voi lisätä elinympäristöjen ennallistamistarvetta Suomessa

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Taksonomia-säädöksen vastustaminen välttämätön päätös Suomelle

Metsäteollisuus ja MTK: Suomen hallitus on oikeassa rintamassa – EU-maiden tulee äänestää komission byrokraattista taksonomiaesitystä vastaan