• Metsäkoneurakointi
  • Puutavara-autoilu
  • Metsäteollisuus
  • Kuljetus
  • Ajankohtaista
  • Tapahtumat
  • Metsätrans

Metsälähde-hanke vähentää metsätalouden vesistökuormitusta

Hallituksen esitys metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä lausunnolle

Metsänhoitoyhdistykset lanseeraavat Hiilipalvelun metsänomistajille - Metsänomistaja tienaa nyt myös hiiltä sitomalla

MTK hallituksen kehysriihestä: Varautumisessa tärkeintä ruoka, lämpö ja turva 

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Taksonomia-säädöksen vastustaminen välttämätön päätös Suomelle

MTK ry: Metsätaloutta uhkaa katastrofi – hallituksen on kaadettava EU taksonomia

Maa- ja metsätalousvaliokunnan sd-edustajat: Oikea päätös, että Suomi vastustaa taksonomia säätelyä - Metsätalouden on pysyttävä kansallisissa käsissä

Finn­fund käyn­nis­tää kan­sain­vä­li­sen met­säa­loit­teen – ta­voit­tee­na si­joit­taa 500 mil­joo­naa dol­la­ria Af­ri­kan kes­tä­vään met­sä­ta­lou­teen

MTK ry: EU:n kestävän rahoituksen taksonomia on vahingollinen Suomen metsätaloudelle – Suomen tulee äänestää asetusta vastaan

Hyvinvointi lähtee metsistä

EU:n uusi metsästrategia ylittää osin komission toimivallan metsäasioissa, kokonaiskestävyys mukana ennakkotietoja paremmin

Metsäteollisuuden metsäjohtaja Karoliina Niemi: Metsätalous uhkaa jäädä alisteiseksi EU:n ilmasto- ja ympäristöpolitiikalle