• Metsäkoneurakointi
  • Puutavara-autoilu
  • Metsäteollisuus
  • Kuljetus
  • Ajankohtaista
  • Tapahtumat
  • Metsätrans

Metsänhoitotöitä on tehty viime vuotta reippaammin – kemera-tukia ehtii hakea vielä syyskuun ajan

Taimikot hoidetaan pääosin hyvin – työmääriä tulisi kuitenkin lisätä

Metsälakirikkomukset ovat vähentyneet edelleen

Taimikonhoitorästit ovat vähentyneet merkittävästi

Keski-Suomen puunkorjuun laadun erillisselvityksen tulokset ovat puutteellisia – Metsäkeskus alkaa kehittää uutta valtakunnallista tarkastusmenetelmää 

Metsien inventoinnit alkavat 21 alueella eri puolilla Suomea 

Järeitä säästöpuita jätetään aiempaa enemmän hakkuissa – vesiensuojelussa yhä parannettavaa

Ensiharvennuksissa moni metsä hakataan edelleen liian harvaksi – tilanne on kuitenkin parantunut viime vuosista

Metsäteollisuus ry: Suomen metsäkeskuksen mittaukset antavat epätarkan kuvan ensiharvennusten laadusta Keski-Suomessa

Suomen metsäkeskuksen Antti Pajulalle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

Suomen metsäkeskuksen Jouni Ailalle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

Suomen metsäkeskuksen Matti Karille on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi