• Metsäkoneurakointi
  • Puutavara-autoilu
  • Metsäteollisuus
  • Kuljetus
  • Ajankohtaista
  • Tapahtumat
  • Metsätrans

Puunkorjuun konekustannuslaskentamallit tarjolla kaikille

Raakapuun autokuljetusta kartoitettiin globaalisti Itä-Suomen yliopiston johdolla

Monimuotoisuusskenaario näyttää suomalaismetsien kehitykselle oikeaa suuntaa

Joensuulaiselle yliopistonlehtori Piritta Torssoselle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

Tuoretta tutkimustietoa metsien monimuotoisuudesta: Mustikan, lahopuun ja isojen haapojen määrä kasvussa, kuusettuminen huolenaiheena

Metsä Group edistää monitieteisyyttä ja monipuolisia työtiimejä opiskelijatilaisuuksissa

Jari Vauhkonen metsäsuunnittelun professoriksi Itä-Suomen yliopistoon

Metsänhoitotieteen professori Heli Peltola: Huoltovarmuuden turvaaminen ajaa ilmastotavoitteiden ohitse – Lisääntyneet hakkuut eivät yksin selitä metsien nielujen vähenemistä

Toimijoiden suurimmat huolet raakapuun kaukokuljetuksessa: Kustannusten voimakas nousu ja tiestön rapistuva kunto

Ilmastonmuutos on työntänyt mänty-yökkösen yhä pohjoisemmaksi 50 vuotta ennustettua aiemmin

Itä-Suomen yliopisto: Annamari Laurén metsäekosysteemien toiminnan prosessipohjaisen mallinnuksen professoriksi

Yli tuhannen kuorman tutkimus: Stora Enson puukuljetusten päästöt vähenivät HCT-rekalla